BishopAccountability.org

Wisselende reacties op stilzwijgende deals kerkelijk misbruik bisdom Breda (stelling)

BN DeStem
March 21, 2016

http://www.bndestem.nl/regio/breda/wisselende-reacties-op-stilzwijgende-deals-kerkelijk-misbruik-bisdom-breda-stelling-1.5844175

[BREDA - That one in three cases of abuse in the Catholic Church are handled secretly has nothing to do with secrecy, according to lawyer Mirelle van Berckel but is done to help the victims.]

BREDA - Dat de kerk één op de drie zaken 'in stilte' met slachtoffers van misbruik heeft afgehandeld, zoals blijkt uit

cijfers

die NRC publiceerde, heeft volgens de Bredase advocate Mirelle van Berckel niks met geheimzinnigheid te maken. 

"Ik ga uit van de goedheid van de mens en geloof oprecht dat mediation niet wordt aangeboden vanuit een voordeel voor de kerk", stelt ze. "Het gaat er voor slachtoffers om dat de zaak netjes wordt afgehandeld.

Dat er naar hen geluisterd wordt en dat ze serieus worden genomen. Het is echt niet zo dat het doel van mediation is om alles fijn onder de pet te houden. Ik zie dit niet als negatief. Openbaarmaking is voor slachtoffers veelal geen belang op zich."

Van Berckel begeleidde zo'n honderd slachtoffers. Volgens haar is het logisch dat een deel daarvan koos voor mediation of een schikking. "Want als je die route kiest, dan ben je in een keer klaar. Volg je de procedure bij het Meldpunt, dan duurt het lang. Dan is er een zitting en volgt er een advies van de klachtencommissie. Daarna komt dan nog het traject bij de Compensatiecommissie. Dat kan een langdurig traject zijn, wat best belastend is."

Afstemming met slachtoffers
Daphne van Roosendaal, woordvoerster namens het Bisdom Breda, is het met Van Berckel eens. "Dit is gedaan in afstemming met de slachtoffers. Zij hebben verschillende keuzes voorgelegd gekregen om hun klacht te behandelen De kerk heeft daarin open en transparant gecommuniceerd. Bovendien is het klachtenmeldpunt onafhankelijk van de kerk, waardoor het in alle objectiviteit is gegaan."

Wel is volgens Van Roosendaal een aantal zaken 'in vertrouwelijkheid' gedaan. "Omdat de daders zijn overleden. Dan kun je in juridische zin niets meer vaststellen."

Minder tevreden over de afhandeling van de klachten is Guido Klabbers, voorzitter Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Misbruik. "Het kan zo zijn dat dit voor slachtoffers goed is, maar in mijn ogen komt veel steunbewijs nu niet boven water, omdat sommige overeenkomsten geheimhouding kennen."

Klabbers wil weten in welke zaken is geschikt tussen congregatie en slachtoffer en tegen wie deze klachten waren. "Dat is in het belang van iedereen. Ik zou zeggen: laat zien wat en met wie is afgesproken. Punt uit."

Openbaring van de stukken
NRC-journalist Joep Dohmen onderstreept het belang van openbaring van de stukken om andere slachtoffers te helpen. "Zo'n 250 van hen hebben geen recht op compensatie omdat zij geen steunbewijs hebben. Het zal hen enorm helpen als de namen van de daders toch bekend worden."

Dohmen vindt het vreemd dat slachtoffers geheimhouding is opgelegd. "Ze hadden ook gewoon kunnen schikken en de voorvallen wel openbaar kunnen maken. Het gaat hier over een groot maatschappelijk probleem."

Het Meldpunt Seksueel Misbruik, zo weet Van Roosendaal, rapporteert in april over de behandelde klachten en toegekende compensaties. Die rapportage wordt op internet gepubliceerd.

Lees in BN DeStem van maandag een overzicht van de schikkingen per congregatie of orde in het bisdom Breda.

 
.


Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.