BishopAccountability.org
 
 

Eindvordering Van Het Federaal Parket in Het Dossier "Kelk"

kernet
April 7, 2016

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/eindvordering-van-het-federaal-parket-het-dossier-kelk

Het federale parket vraagt de Raadkamer om in het dossier 'Kelk' niemand te vervolgen omdat de strafvordering vervallen is of de feiten verjaard.

Wat voorafging

Sinds het federale parket het onderzoek naar seksueel misbruik binnen de Kerk coordineert, vanaf september 2010, hebben in totaal 261 slachtoffers rechtstreeks contact gehad met een magistraat van het federaal parket.

In het dossier Kelk werden tussen augustus 2010 en december 2012 in totaal 83 klachten met burgerlijke partijstelling neergelegd.

In het voorjaar van 2012 werden in het dossier Kelk een aantal huiszoekingen uitgevoerd onder meer bij alle bisdommen.

Na het vertrek van onderzoekrechter De Troy in april 2012 moest een nieuwe onderzoeksrechter zich in het bijzonder complexe en omvangrijke dossier inwerken.

In vrijwel alle gevallen werden de dossiers geklasseerd wegens verjaring of overlijden van de verdachte.

In enkele gevallen konden verdachten voor de rechtbank gebracht worden, onder meer Gent en Kortrijk.

De eindvordering in het dossier ‘Kelk’

De eindvordering die het federaal parket de Brusselse Raadkamer zal voorleggen, bevat de namen van 68 personen tegen wie de strafvordering werd ingesteld door ofwel de vorderingen van het parket ofwel de burgerlijke partijstellingen. Omdat 4 verdachten al eerder veroordeeld werden voor de aangemelde feiten, 37 andere al overleden zijn en nagenoeg alle andere feiten verjaard zijn, vraagt het federale parket aan de Raadkamer om vast te stellen dat de strafvordering voor die zedenfeiten vervallen is.

Schuldig verzuim

Ook voor wat de tenlasteleggingen van schuldig verzuim betreft, moest het federale parket naar eigen zeggen vaststellen dat, zo het onderzoek al toegelaten had verdachten te identificeren, de beweerde feiten manifest verjaard zijn, zodat een verdere analyse ten gronde naar schuld of onschuld op strafrechtelijk vlak niet aan de orde is.

Het federaal parket vraagt dan ook geen verwijzing van personen naar de correctionele rechtbank voor voormelde feiten. Het betreft hier een juridisch-technische beoordeling van strafrechtelijke aard en geen antwoord op vragen van burgerrechtelijke, ethische of deontologische aard, staat in het persbericht te lezen.

Alleen het onderzoek naar zedenfeiten door een enkele geestelijke, die in Brazilie verblijft, loopt nog. Het federaal parket zal in een later stadium, als dit deelonderzoek is afgerond, beslissen of er voor dit onderdeel voldoende elementen zijn om een verwijzing naar de correctionele rechtbank te vragen.

Het federaal parket benadrukt tot slot dat het niettegenstaande de diverse juridische obstakels gedurende het hele onderzoek bijzondere zorg heeft besteed aan de situatie van de slachtoffers.

 

 

 

 

 
.

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.