BishopAccountability.org

Franse bisschoppen maken vuist tegen misbruik

kerknet
April 12, 2016

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/franse-bisschoppen-maken-vuist-tegen-misbruik

De Franse katholieke Kerk kondigt nultolerantie en een onafhankelijk onderzoek aan. Nieuwe regels moeten alle wantrouwen en verdachtmakingen wegnemen.

De Franse bisschoppen hebben vandaag dinsdag op een persconferentie een nieuwe reeks maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het seksueel misbruik van minderjarigen door katholieke geestelijken. De aankondiging komt er na een aantal gevallen van misbruik en onthullingen de afgelopen maanden, waarbij vooral de leiding van het aartsbisdom Lyon ernstig in opspraak kwam.
Erkenning van tekortkomingen

Volgens aartsbisschop Georges Pontier van Marseille, de voorzitter van de Franse bisschoppenconferentie, moeten de nieuwe maatregelen de erkenning van het fenomeen van seksueel misbruik op de verschillende niveaus verbeteren. Na hun recente overleg in Lourdes onerstreepten de bisschoppen dat de Franse katholieke Kerk al langer bezig is met de strijd tegen misbruik en daarvoor al vijftien jaar geleden de eerste regels heeft afgekondigd. Mgr. Stanislas Lalanne, bisschop van Pontoise en de voormalige secretaris-generaal van de Franse bisschoppenconferentie, zegt dat het jaar 2000 een keerpunt vormde, omdat de ernst van de feiten toen ten volle tot de Franse bisschoppen was doorgedrongen. Mgr. Pontier: Maar wij kunnen het beluisteren van de oudste slachtoffers van misbruik verbeteren. Wij begrijpen nu beter de ernst van de feiten en beseffen dat wij misbruikgevallen niet altijd op de beste manier hebben opgevolgd.
Volledige transparantie en nultolerantie

Mgr. Pontier bevestigde dat de Franse kerkleiding opheldering wil over alle gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken, die in Frankrijk hebben plaatsgevonden. Ook over de oude gevallen. Daarvoor wordt een onafhankelijke commissie met artsen en psychologen opgericht, onder leiding van een leek. Er komt bovendien een website online waarop slachtoffers alle mogelijke informatie vinden. De voorzitter van de Franse bischoppen verzekerde dat er nauw samengewerkt wordt met het gerecht. Het is de bedoeling dat in de Franse katholieke Kerk voortaan een nultolerantie voor misbruik van kracht wordt.
.


Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.