BishopAccountability.org
Advocaat Danneels: " Dit Is Karaktermoord"

Deredactie
September 1, 2010

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/100901_Danneels_DeStandaard

Fernand Keuleneer, de advocaat van kardinaal Godfried Danneels, heeft hard uitgehaald naar De Standaard in een recht van antwoord dat de krant vandaag publiceert. Hij beschuldigt de krant van karaktermoord op de kardinaal. Hoofdredacteurs Bart Sturtewagen en Karel Verhoeven ontkennen dat ze een heksenjacht voeren en blijven erbij dat de kardinaal meer had kunnen doen.

bekijk

Opnieuw loopje met de waarheid?

letterlijk

Recht van antwoord van advocaat Danneels

Zaterdag publiceerde De Standaard een weergave van de opnames van een verzoeningsgesprek met het slachtoffer van ex-bisschop Roger Vangheluwe, waar Danneels bij was. Dat gesprek vond plaats op 8 april 2010, kort voor Vangheluwe ontslag nam.

"Vrijwel iedereen is het erover eens dat aan de kardinaal juridisch niets verweten kan worden. Wij menen daarenboven dat de kardinaal ook vanuit moreel oogpunt correct heeft gehandeld", schrijft advocaat Keuleneer in de brief.

Keuleneer herhaalt nog eens dat Danneels niet voorbereid was op het gesprek met de neef, die in zijn jeugd jarenlang werd misbruikt door Vangheluwe. Slechts enkele dagen op voorhand was Danneels telefonisch op de hoogte gebracht van het misbruik.

Pas enkele uren op voorhand vroeg Vangheluwe hem om een bemiddelingsgesprek met de familie. "Het is wrang dat men hem kwalijk zou nemen dat hij er de voorkeur aan geeft een verzoening te betrachten in een familiaal drama, met het risico zelf ook in het vizier van de pers te komen, veeleer dan de gemakkelijkste oplossing te kiezen en het probleem door te schuiven naar de pauselijke nuntius", schrijft de advocaat.

Danneels was op het moment van het gesprek op pensioen en had niet meer de bevoegdheid om Vangheluwe tot ontslag te dwingen, luidt het ook in het recht van antwoord. "Hij kan enkel pleiten voor verzoening en vergeving."

De advocaat heeft het ook moeilijk met de reden van de publicatie van het gesprek, namelijk om het slachtoffer te zuiveren van de beschuldiging van afpersing. "Die beschuldiging is in elk geval niet van de kardinaal afkomstig. Het is daarnaast onduidelijk hoe de verwoesting van een reputatie de aantasting van een andere ongedaan kan maken", eindigt de advocaat.

"Kardinaal had meer kunnen doen"

"De Standaard voert geen heksenjacht tegen kardinaal Danneels", schrijven hoofdredacteurs Bart Sturtewagen en Karel Verhoeven in een naschrift. "De belangrijkste reden voor de publicatie van de transcriptie was dat het een maatschappelijk belangrijk document is. Het werpt een bijzonder licht op de manier waarop de kardinaal, en bij uitbreiding de Kerk die hij decennialang heeft geleid, met de nasleep van seksueel misbruik door priesters omgaat."

"Hoewel de opname clandestien werd gemaakt, waren en blijven wij van mening dat wij niet het recht hadden om ze geheim te houden. Ook in dit antwoord van de kardinaal valt op wat hij niet heeft gedaan. Hij heeft de schok van de bekentenis van Vangheluwe dagenlang voor zich gehouden. Hij heeft de ex-bisschop niet opnieuw gecontacteerd om hem van het onvermijdelijke te overtuigen: zijn onmiddellijk ontslag. Hij heeft niet verwezen naar de commissie-Adriaenssens. En hij heeft zijn eigen opvolger, aartsbisschop Leonard, niet betrokken."

"De advocaat geeft namens de kardinaal een lezing van diens bedoelingen en overtuigingen, en van de manier waarop hij door Vangheluwe is verschalkt. Wij nemen daar akte van en beschouwen dat als een gewetenskwestie voor de kardinaal zelf", schrijft De Standaard.
Any original material on these pages is copyright BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.