BishopAccountability.org
Naschrift

By Bart Sturtewagen
De Standaard
September 1, 2010

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=4H2UO05A

De Standaard voert geen heksenjacht tegen kardinaal Danneels. Wij waren ons zeer bewust van de impact die de bekendmaking van de inhoud van zijn gesprek met het slachtoffer van ex-bisschop Roger Vangheluwe voor hem kon hebben. Wij beseffen dat hij onder deze kwestie lijdt.

Toch hebben we de transcriptie van de opname gepubliceerd. De belangrijkste reden daarvoor was dat het een maatschappelijk belangrijk document is. Het werpt een bijzonder licht op de manier waarop de kardinaal, en bij uitbreiding de Kerk die hij decennialang heeft geleid, met de nasleep van seksueel misbruik door priesters omgaat. Hoewel de opname clandestien werd gemaakt, waren en blijven wij van mening dat wij niet het recht hadden ze geheim te houden.

Ook het antwoord dat zijn raadsman, meester Fernand Keuleneer, ons bezorgde, beschouwen we als een belangrijk document. Het verheldert het precieze verloop van de gebeurtenissen. Ook als de wet ons daartoe niet verplichtte, zouden wij het hier integraal hebben afgedrukt. Zodat onze lezers er kennis van zouden nemen en hun eigen oordeel zouden kunnen vormen.

We betreuren dat we in dat antwoord van 'karaktermoord' worden beticht. We betreuren ook dat meester Keuleneer suggereert dat wij de transcriptie zouden hebben gemanipuleerd. Het tweegesprek tussen het slachtoffer en de kardinaal is integraal gepubliceerd. Van het gesprek waarbij de toenmalige bisschop en andere familieleden aanwezig waren, is alleen het laatste deel niet gepubliceerd. Daarin debatteert de familie in aanwezigheid van de kardinaal en de bisschop over hoe ze de voorbije jaren met de zaak is omgegaan en wat haar te doen staat. Maar die weglating verandert niets aan de authenticiteit of de betekenis van wat voorafging.

Ten slotte, en opnieuw: ook in dit antwoord van de kardinaal valt op wat hij niet heeft gedaan. Hij heeft de schok van de bekentenis van Vangheluwe dagenlang voor zich gehouden. Hij heeft de ex-bisschop niet opnieuw gecontacteerd om hem van het onvermijdelijke te overtuigen: zijn onmiddellijke ontslag. Hij heeft niet verwezen naar de commissie-Adriaenssens. En hij heeft zijn eigen opvolger, aartsbisschop Leonard, niet betrokken.

De advocaat geeft namens de kardinaal een lezing van diens bedoelingen en overtuigingen en van de manier waarop hij door Vangheluwe is verschalkt. Wij nemen daarvan akte en beschouwen dat als een gewetenskwestie voor de kardinaal zelf.


Any original material on these pages is copyright BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.