BishopAccountability.org
 
  Mijnheer De Kardinaal, Zo Kennen Wij U Niet

The Morgen
September 7, 2010

http://demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1154321/2010/09/07/Mijnheer-de-kardinaal-zo-kennen-wij-u-niet.dhtml

Geert DeDecker e.a. vragen 'een sterk signaal' van Godfried Danneels. Dedecker is priester van het bisdom Brugge. Marijke Deconinck en Jef Ravelingien zijn actief in de West-Vlaamse basisgroepen en in de diaconiewerking van bisdom Brugge. Vanuit de verontwaardiging en de bezorgdheid voor wat er in de kerk(leiding) onlangs gebeurd is en steeds opnieuw gebeurt', sturen Geert Dedecker, Marijke Deconinck en Jef Ravelingien een open brief naar de kardinaal. De brief wil een bescheiden maar duidelijk signaal zijn vanuit de basis van de Vlaamse kerk.

Mijnheer de kardinaal,

Omdat wij de voorbije vijftig jaar (via het seminarie, conferenties, lectuur, persoonlijke gesprekken, en ook indirect via mensen die heel dicht bij u staan) reeds zoveel levengevende ervaringen van uwentwege mochten ondervinden, hebben wij tot op vandaag altijd open, dankbaar en vol vertrouwen tegenover u gestaan.

Vriendendienst

Ook toen bisschop Vangheluwe zo vreselijk door de mand viel, hebben wij ons vertrouwen in u kunnen bewaren. Wij mogen zeggen dat wij met die houding van vertrouwen reeds dikwijls enig onbegrip hebben geincasseerd in ons dagelijks werkmilieu (dat uitgesproken pluralistisch is: de West-Vlaamse basisgroepen en de 'diaconie' in het bisdom Brugge). Onbegrip vooral dan omwille van onze loyaliteit-ondanks-alles met de kerk denk aan de reis van de paus naar Midden-Amerika, de "overplaatsing" van Mgr. Jacques Gaillot, de heiligverklaring van Escriva de Balaguer (Opus Dei), de inschatting van de bevrijdingstheologie, de benoeming van sommige bisschoppen door Rome, enzovoort.

Na het uitgeschreven gesprek met het slachtoffer van Roger Vangheluwe gelezen te hebben en na heel wat commentaren daarover te hebben beluisterd, blijven wij met een aantal heel zware vragen zitten. Wij voelen het als onze plicht ze u mee te delen.

Eerst dachten wij: we krijgen maar een fragment van dat gesprek te lezen, en het ging om een vriendendienst. Daarbij weten wij niet wat eraan vooraf gegaan is; en misschien geloofde u zelf dat er nog een tweede gesprek zou volgen. Wij begrijpen ook dat u moest kiezen voor "het minste kwaad" en dat u dacht dat de zaak misschien zou opgelost geraken via een schuldbekentenis van de bisschop en een discrete afronding van zijn ambt. Daarbij: wij zijn zelf reeds oud genoeg, en hebben genoeg mensenkennis om te beseffen dat niemand in zijn leven een vlekkeloos parcours aflegt u dus ook niet. 'Wie zonder zonde is' enzovoort. U ziet: wij zijn onze lezing en herlezing van de 'tapes' gestart met een uitgesproken positieve ingesteldheid tegenover u en de ongewenste situatie die u overviel.

Maar wij zijn toch wel heel erg geschrokken van het feit dat u nergens empathie liet blijken met het slachtoffer. Zo kennen wij u niet. Wij weten genoeg vanuit uw elders gemaakte keuzes, en vanuit alle informatie die ons via allerlei media bijvoorbeeld bij uw recent afscheid als aartsbisschop tot in de details van uw drukke bestaan heeft binnengevoerd, dat er een andere Godfried Danneels bestaat.

Imago van de kerk

En toch! Wat uw woordvoerder en advocaat ook mogen beweren en blijven volhouden: iedereen beseft dat u in deze situatie zonder meer prioriteit gaf aan het imago van de kerk, en niet aan het slachtoffer. Dat raakt ons en onze dichtste vrienden het meest. Dankzij aartsbisschop Romero uit El Salvador (en vele andere profeten) zijn wij uiterst gevoelig geworden voor de 'stemlozen'. Het blijft onze diepste pijn herhaaldelijk te moeten vaststellen dat het beluisteren van de stem der slachtoffers zelden of nooit een voorkeurs-optie is voor het instituut Kerk.

Andere toekomst

Wij durven nu een week na publicatie van de fameuze tapes onze droom uitspreken: dat u publiek zou verklaren dat u uzelf enkel hebt laten leiden door de bekommernis om het geschonden gelaat van de Kerk niet nog erger te laten worden; en dat u daarmee de andere zorg: de verdediging van het slachtoffer, zwaar hebt tekort gedaan. En dat dit in het verleden helaas reeds heel vaak zo gegaan is, zowel in de wereldkerk als in Vlaanderen. Mocht u er dan ook nog iets kunnen aan toevoegen in de zin van: "Niet alleen in de Kerk, maar in heel de maatschappij wereldwijd, wordt er voortdurend onrecht gedaan aan de armen en de stemlozen. Wij hebben nochtans prachtige voorbeelden in de (Kerk)geschiedenis die zich daar 'profetisch' tegen verzet hebben. Ikzelf heb als kerkleider ook nu een kans gemist om profetisch te handelen. Maar ik wil dat proberen anders aan te pakken, voor de rest van mijn dagen. Met Gods genade, vanuit de inspiratie van al die profeten, en met de steun van de gekwetste mensen rond mij." Of iets in die (toon)aard.

Het zou voor ons en voor zeer velen in en buiten de Kerk een heel sterk signaal zijn. U zou er in onze ogen niet kleiner maar groter van worden. En vooral: het zou te midden alle stofwolken en puin van de zienderogen instortende 'Twin (kerk)Torens' eindelijk wat perspectief openen op een andere toekomst voor de Kerk hier en elders, ja misschien zelfs op een waarachtig nieuw begin dat op het evangelie is geinspireerd.

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.