BishopAccountability.org
Peter Adriaenssens Publiceert Eindrapport

Hbvl
September 8, 2010

http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid970324/peter-adriaenssens-publiceert-eindrapport.aspx


Peter Adriaenssens stelt vrijdag het eindrapport voor van de commissie die klachten over seksueel misbruik in de Kerk onderzocht.

In het verslag van de commissie-Adriaenssens, die werd opgedoekt na 'Operatie Kelk', staan onder meer getuigenissen van slachtoffers, de methodiek van de commissie en adviezen aan de Bisschoppenconferentie. Het eindrapport van de commissie zal vanaf 10 september op deze website te raadplegen zijn.

Eind juni vonden er huiszoekingen plaats in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen, in de woning van kardinaal Danneels en bij de commissie-Adriaenssens in Leuven. In totaal werden er op 24 juni 475 misbruikdossiers in beslag genomen. De leden van de commissie dienden vervolgens hun ontslag in.

Volgende week, op 13 september, stelt de Bisschoppenconferentie van België tijdens een persconferentie de opvolger van de commissie-Adriaenssens voor.


Any original material on these pages is copyright BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.