BishopAccountability.org
Interview Met Woordvoerder Danneels

Katholiek Nederland
September 8, 2010

http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2010/detail_objectID715655_FJaar2010.html

Hilversum (Van onze redactie) 8 september 2010 - Toon Osaer is tijdelijk woordvoerder van kardinaal Godfried Danneels, emeritus aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen in de affaire-Vangheluwe stelde Katholieknederland.nl hem per e-mail een aantal vragen.

- Kardinaal Danneels heeft in Knack openhartig toegegeven dat hij een zware inschattingsfout heeft gemaakt. Wat deed hem besluiten een interview af te geven?

Osaer: "De voorbije week is druk gespeculeerd over de rol van kardinaal Danneels in de afwikkeling van het familiedrama-Vangheluwe doordat een gedeelte van het stiekem getapte interview was gepubliceerd in de krant De Standaard. Het was duidelijk dat heel wat mensen zich niet herkenden in het beeld dat op die manier van kardinaal Danneels werd geschetst en ook hijzelf vond dat het verhaal genuanceerd diende te worden.

Anderzijds kwam kardinaal Danneels bij het beschouwen van zijn démarche bij de familie tot de conclusie dat hij ook een aantal inschattingsfouten had gemaakt. Vooreerst had hij zich niet mogen laten overtuigen door zijn oud-collega om naar een familieontmoeting te komen zonder voorafgaand bijkomende informatie te hebben in gewonnen. Daarenboven had hij zich niet mogen laten opjutten door het feit dat de familie zat te wachten. Hij zei: 'Ik had eerst het slachtoffer zijn verhaal moeten beluisteren: dat is een gebrek aan eerbied en meevoelen. Het is waar dat ik het feit van het misbruik reeds wist, maar niet de binnenkant van het verhaal in de ziel van het slachtoffer. Dat was geen goede aanpak en daarvoor wil ik mij verontschuldigen.'

Daarnaast geeft Danneels ook toe een zware beoordelingsfout te hebben gemaakt door niet eerst het ontslag van Vangheluwe te hebben gevraagd. 'Ik heb dit niet gedaan om het mij in de eerste plaats ging om verzoening binnen de familie.' Om die elementen te kunnen verduidelijken is kardinaal Danneels nu naar buiten getreden met zijn verhaal."

- Heeft hij van te voren overleg gehad met aartsbisschop Léonard?

"Vooraleer naar de pers toe te stappen met zijn verhaal heeft hij overleg gepleegd met de huidige aartsbisschop. Dit is gebeurd op eigen initiatief zonder overleg."

- Hoe is de kardinaal er momenteel aan toe?

"Het lijdt geen twijfel dat de kardinaal heel erg getekend is door de gebeurtenissen van de voorbije maanden. Zowel fysiek als mentaal laat zoiets diepe sporen na."

- Heeft de kardinaal nog contact met Vangheluwe?

"Sedert de bewuste bijeenkomst heeft kardinaal Danneels nog een kort telefoontje gekregen van Vangheluwe en wel om hem op de hoogte te brengen van zijn ontslag. Sedertdien is er geen enkel contact meer geweest."

- Heeft de neef van Vangheluwe of diens familie sinds de openbaarmaking van de bandopnamen nog van zich laten horen?

"Kardinaal Danneels heeft na de openbaarmaking van de tapes geen contact meer gehad met de familie."

- Hoe zou u de huidige gevoelens van de kardinaal jegens Vangheluwe omschrijven? Beschouwt hij hem nog als zijn vriend?

"Een echte vriend blijven is moeilijk, zegt de kardinaal, als je je gebruikt voelt door iemand en wanneer je ontdekt dat iemand zo'n zware fouten heeft gemaakt. 'Maar ik heb nogal een groot hart en spreek niet graag kwaad over iemand', zegt hij."

- Hoe denkt de kardinaal dat de Kerk van dit schandaal kan herstellen?

"De Belgische bisschoppen beraden zich momenteel over een nieuw initiatief. Maar daar is Danneels als emeritus niet meer bij betrokken. De Kerk zal de komende tijd op een bescheiden wijze moeten werken aan het herstel van vertrouwen, maar concrete pistes heeft hij daarbij op dit ogenblik niet voor ogen."

- Wordt er vanuit de Romeinse Curie geïnformeerd naar hoe het met Danneels als lid van het Kardinalencollege gesteld is? Of heeft de paus contact opgenomen?

"Bij mijn weten niet."

- Is de kardinaal het met Rik Torfs eens dat het nu aan Vangheluwe is om een signaal af te geven?

"De kardinaal vindt niet dat hij zich daarin momenteel moet mengen. Hij heeft geen contact meer met Vangheluwe en hij is nooit iemand geweest die via de media persoonlijke boodschappen wil geven."


Any original material on these pages is copyright BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.