BishopAccountability.org
Mechels Deel Operatie Kelk Is Nietig

HBVL
September 9, 2010

http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid970876/operatie-kelk-beeindigd.aspx


De Brusselse onderzoeksrechter Wim De Troy moet alles wat hij op 24 juni jl. in Mechelen in beslag nam in het aartsbisschoppelijk paleis en in de woning en de kantoren van kardinaal Godfried Danneels teruggeven. Alle onderzoekshandelingen in Mechelen en al wat daaruit voortvloeit zijn nietig. Dat besloot de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling zopas. Het bericht is ook bevestigd door de advocaat van Danneels.

Op 24 juni viel de onderzoeksrechter met veel vertoon binnen in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen in het kader van een onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen en schuldig verzuim van de Kerk terzake. Hij nam 140 meter archieven in beslag (waaronder de steunbetuigingen naar aanleiding van het overlijden van de vader van kardinaal Danneels, correspondentie over het huwelijk van Prins Filip e.d.), maar ook alle computers, de boekhouding, de loonadministratie. "Operatie Kelk", heette de inval.

Die kelk is nu leeg. De KI vond dat de onderzoeksrechter in Mechelen zijn opdracht te buiten ging. In mensentaal zegt de KI dat de huiszoekingen in Mechelen een fishing expedition waren. Bij zo'n expedition neemt men alles mee om daarna uit te vlooien of er iets te vinden valt. Dat mag niet, een onderzoeksrechter moet zich houden aan zijn opdracht. De KI vernietigde het Mechelse luik.

De Troy blijft wel onderzoeksrechter. Hij kan voortwerken op de gegevens die hij nog heeft, maar al wat hij in het Mechelse aartsbisschoppelijk paleis en in de kantoren en woning van Danneels in beslag nam, kan hij niet meer gebruiken. Ook alle bekentenissen die hij op basis van deze documenten al bereikte, vervallen.

Meester Fernand Keuleneer, de advocaat van Danneels: "De KI volgt ons. We zullen ervoor zorgen dat dit arrest wordt uitgevoerd. Het arrest is een duidelijk signaal, ik hoop dat de sereniteit nu terugkeert en dat iedereen zich echt richt op de noden van de slachtoffers. Onze cliënten zullen zeker meewerken aan onderzoeken naar seksueel misbruik binnen de Kerk, we hebben daar geen bezwaar tegen. Maar men moet zich wel houden aan de strikte principes van het gerechtelijk onderzoek".


Any original material on these pages is copyright BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.