BishopAccountability.org
 
  Eindrapport Adriaenssens: "Kinderen Vanaf Twee Jaar Misbruikt"

De Morgen
September 10, 2010

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1155809/2010/09/10/Peter-Adriaenssens-stelt-onaf-eindrapport-voor.dhtml

[the report]

Professor Peter Adriaenssens heeft in Leuven het eindrapport van zijn commissie voorgesteld. De commissie Seksueel Misbruik in een Pastorale Relatie onderzocht het seksueel misbruik door geestelijken, maar staakte haar werkzaamheden nadat de dossiers in beslag waren genomen in het kader van operatie Kelk.

Het rapport bevat meer dan 100 bladzijden letterlijke getuigenissen van slachtoffers. Het gaat om 124 getuigenissen die de commissie verzamelde sinds 245 april dit jaar. "We zetten hun getuigenissen vooraan," zei Adriaenssens "om hun moed te eren dat ze met hun verhaal naar de commissie stapten."

Enkele opvallende vaststellingen die zijn af te leiden uit het rapport van de commissie Adriaenssens:

1. Jonge kinderen zijn het kwetsbaarst

Bijna alle slachtoffers in het tweehonderdtal dossiers van de commissie waren erg jong toen het misbruik begon, sommigen zouden zelfs amper twee jaar geweest zijn. Volgens Adriaenssens liepen kinderen van twaalf jaar in het bijzonder risico.

2. Jongens lopen meer risico op seksueel misbruik

De 'Commissie-Adriaenssens' verzamelde 475 dossiers, de meerderheid daarvan (430) betreft Nederlandstalige slachtoffers, in twee derde van de gevallen gaat het om mannelijke slachtoffers . "Jongens lopen heel erg het risico in deze pastorale context. Ze worden reeds vanaf jonge leeftijd misbruikt: we hebben al gegevens van jongens die 2 jaar zijn op het moment van de feiten."

3. De helft van de daders van seksueel misbruik binnen de kerk is overleden

In de helft van de gevallen is de dader overleden wanneer melding wordt gedaan van het misbruik. De dader staat ook vaak erg dicht bij de familile. Volgens Adriaenssens stootten vele slachtoffers jarenlang op onbegrip en vonden ze geen steun in hun omgeving.

4. Minstens dertien slachtoffers van het misbruik binnen de kerk hebben zelfmoord gepleegd.

De commissie maakt ook melding van zes zelfmoordpogingen. Soms wordt pas jaren na de feiten de link gelegd met het seksueel misbruik.

5. Het seksueel misbruik zat overal

De commissie kon 102 daders van seksueel misbruik identificeren en terugleiden tot 29 congregaties. Volgens Adriaenssens ontsnapt geen enkele congregatie aan seksueel misbruik van minderjarigen door een of meerdere van hun leden.

6. De commissie werkte samen met het gerecht

In de eerste 8 weken van haar functioneren heeft de commissie in 15 dossiers beslist zelf aangifte te doen bij justitie. Dat is 1 dossier op 4 dat tot op dat ogenblik gezien was.

De commissie Seksueel Misbruik in een Pastorale Relatie onderzocht het seksueel misbruik door geestelijken, maar staakte haar werkzaamheden nadat de dossiers in beslag waren genomen in het kader van operatie Kelk. (mvdb/ee)

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.