BishopAccountability.org
 
  Op Elk Internaat Was Er Kindermisbruik

De Standaard
September 10, 2010

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=UK2V814POpvallend veel gevallen van kindermisbruik gebeurden in de jaren zestig in internaten.

'In alle Vlaamse scholen met een internaat is er in het verleden kindermisbruik geweest.' Dat is een van de conclusies die Peter Adriaenssens trekt op basis van de meldingen bij de commissie. 'De meeste van die meldingen vonden plaats in de jaren zestig.'

De kinderpsychiater wijt dat niet alleen aan de daders zelf. 'Het heeft ook met een gebrek aan toezicht te maken', zegt hij. 'Leerlingen gingen maar om de drie weken naar huis, en dan nog maar van zaterdagmiddag tot zondagavond. Voordien was dat om de zes weken. In een dergelijk systeem is er bijna geen controle van de ouders mogelijk. Nu is dat niet meer denkbaar, maar toen was dat een pedagogisch model dat door de samenleving werd ondersteund.'

'Vanaf het midden van de jaren tachtig is het misbruik in de internaten heel erg verminderd', aldus nog Peter Adriaenssens. 'Er waren steeds minder internaten en het aantal inwonende geestelijken in de scholen daalde heel sterk.'

Mieke Van Hecke, de topvrouw van het katholiek onderwijs, reageert niet verbaasd. 'Wanneer het gaat over het kindermisbruik van priesters en paters, dan zijn de scholen de meest kwetsbare plekken. Als het ergens gebeurde, dan zijn de internaten de meest voor de hand liggende plek.'

'Jarenlang is de ernst van de feiten en de impact ervan op een mensenleven onderschat', voegt ze eraan toe. 'Pas nu wordt duidelijk hoe verwoestend dat misbruik is voor de slachtoffers. In het verleden zag men het gewoon niet. Er waren wel de verhalen van betastingen en van geestelijken die werden overgeplaatst. Maar verder werd daarover niet nagedacht.'

'Wij betreuren heel erg dat we niet naar de verhalen hebben geluisterd en de slachtoffers niet hebben geloofd.'

'Vandaag zijn de internaten een andere wereld geworden. De leraars en begeleiders zitten niet meer zo erg in een machtspositie, de leerlingen zijn veel mondiger en er is veel meer controle. De internaten zijn ook volledig geprofessionaliseerd. Het is een andere wereld dan de internaten van de jaren vijftig, zestig en zeventig. Dat er toen misbruik was, verbaast me niet. Als het vandaag zou gebeuren, dan zou ik dat wel zijn. Je verwacht dat nu niet meer.'

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.