BishopAccountability.org
 
  Kruis over Operatie Kelk

By Jan Desloover
De Standaard
September 10, 2010

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=SP2V5JHD

Na de huiszoekingen bij de commissie-Adriaenssens zijn nu ook die bij het aartsbisdom nietig verklaard. Voor onderzoeksrechter Wim De Troy is het redden wat er nog te redden valt.

Van onze redacteur

Operatie Kelk is een totale miskleun. Gisteren sloeg de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) de bodem uit het gerechtelijk onderzoek naar doofpotoperaties omtrent misbruik binnen de Kerk.

De KI oordeelt dat de spectaculaire huiszoekingen van 24 juni in het aartsbisschoppelijk paleis, in de privewoning van kardinaal Godfried Danneels en in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen onwettig waren. Alle materiaal dat toen in beslag werd genomen - zowat 140 meter aan documenten - moet worden teruggegeven aan het aartsbisdom. Alle onderzoeksdaden die eruit voortvloeiden, zijn nietig.

Reden voor die beslissing is dat de onderzoeksrechter volgens de KI niet voldoende aanwijzingen had om met zoveel machtsvertoon te werk te gaan. In de kathedraal werd onder meer de crypte opengebroken met hamer en drilboor. Er werd niks gevonden.

Fernand Keuleneer, de advocaat van Danneels en het aartsbisdom, sprak meteen van een onwettige 'fishing expedition': grote netten uitgooien om toch zeker iets te vangen. Hij startte een procedure en krijgt nu gelijk.

Wanneer de documenten effectief terugkeren naar het aartsbisdom, is niet duidelijk. Ze moeten nu ingediend worden op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg. 'Ze zullen een nieuw gebouw moeten zetten', schamperde Keuleneer. Hij voegde meteen toe dat er geen enkele reden tot triomfalisme is en herhaalde dat hij er geen enkele moeite mee heeft dat het onderzoek blijft lopen, 'zolang het correct gebeurt'.

Vraag is wat er nog te onderzoeken valt. Eerder besliste de KI al dat ook de 475 dossiers die in beslag werden genomen bij de commissie-Adriaenssens, teruggegeven moeten worden. Onderzoeksrechter Wim De Troy kan voorlopig alleen voortwerken met de zogenaamde Danneels-tapes, een aantal dossiers dat ingediend werd door priester in ruste Rik Deville en het dertigtal dossiers dat Godelieve Halsberghe verzamelde. De eremagistrate ging Peter Adriaenssens voor als voorzitter van de commissie omtrent misbruik binnen de Kerk.

Toch is het gerechtelijk onderzoek nog geen verloren zaak, zeggen sommigen. Advocaat Walter Van Steenbrugge, die meerdere slachtoffers verdedigt, is strijdvaardig. 'Het kaftje van De Troy is nu misschien bijna leeg, maar het zal snel weer gevuld zijn. Ik heb al een afspraak met hem gemaakt om een aantal dossiers te overhandigen die ik binnenkreeg.'

Van Steenbrugge tekende ook cassatieberoep aan tegen de nietigverklaring van de huiszoekingen bij de commissie-Adriaenssens. Krijgt hij gelijk, dan kunnen de 475 dossiers alsnog gebruikt worden in het onderzoek. Hij tekent ook beroep aan tegen het nieuwe arrest.

Ook de minister van Justitie, Stefaan De Clerck (CD&V), houdt de moed erin. Hij hoopt dat zoveel mogelijk slachtoffers zich melden bij justitie en zodoende het onderzoek van De Troy nieuw leven inblazen. Van de parlementaire onderzoekscommissie waar sommigen om vragen, wil De Clerck niet weten. 'Parlementsleden die de slachtoffers gaan ondervragen, dat lijkt me niet de juiste methode.'

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.