BishopAccountability.org
 
  Misbruikverhalen Lieten Commissie Adriaenssens Niet Onberoerd

Katholiek Nieuwsblad
September 10, 2010

http://www.katholieknieuwsblad.nl/archief/Kort/2010/9/10/Misbruikverhalen_lieten_Commissie_Adriaenssens_niet_onberoerdDe verhalen van slachtoffers van seksueel misbruik waren zo ernstig dat zij de Belgische onderzoekscommissie Adriaenssens niet onberoerd hebben gelaten. Het gaat niet om ongepaste aanrakingen maar om “ernstige vormen” van seksueel misbruik tot en met verkrachting toe.

Dat zei onderzoeksleider Peter Adriaenssens vrijdag in een rechtstreeks op televisie uitgezonden persconferentie in Brussel. Hij presenteerde de resultaten van het onderzoek dat ruw werd afgebroken toen de Belgische Justitie een groot deel van de dossiers in beslag nam.

Aan het begin van de persconferentie maakte Adriaenssens de zorg van slachtoffers tot de zijne hoe de media met de onderzoeksgegevens zullen omgaan. Vooral is er vrees dat geprobeerd zal worden personen en plaatsen te identificeren.

Prof.dr. Adriaenssens maakte onder meer het schokkende feit bekend dat minstens dertien slachtoffers zelfmoord hebben gepleegd. Hij verwacht dat het werkelijke cijfer hoger ligt omdat de commissie haar werk na de politie-inval op 24 juni niet heeft kunnen afmaken.

Bij de commissie hebben zich 327 mannelijke en 161 vrouwelijke slachtoffers gemeld. Daarvan is slechts een klein deel Franstalig. De commissie heeft geen goede verklaring voor deze verhouding. Tot nu toe zijn het vooral landen als Ierland, Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland waar slachtoffers zich melden. In Belgie volgt de bereidheid daartoe de taalgrens.

Het meeste misbruik heeft plaatsgevonden in de jaren zestig en zeventig. Enkele recentere zaken zijn onmiddellijk aan justitie doorgegeven.

Hoewel de commissie vaststelt dat melding van misbruik in het verleden vaak stuitte op ongeloof en zwijgen, er in de Kerk geen sprake was van een gericht doofpotsysteem. De reactie om er het zwijgen toe te doen geldt ook buiten de katholieke Kerk. Adriaenssens zegt dat er bij de commissie ook meldgingen zijn binnengekomen van Jehova’s, Joden, moslims maar ook vanuit de wereld van de sport en de krijgsmacht.

Het brengt de commissie tot de aanbeveling tot meer gevoeligheid van de materie en de instelling van meldpunten. Een tweede aanbeveling is de herziening van de verjaringstermijn die door slachtoffers als ontoereikend wordt ervaren.

Schokkend is de constatering dat veel van de 320 geidentificeerde daders bij de slachtoffers thuis op bezoek kwam of zelfs huisvriend was. Daarin verschilt het misbruik met dat in Nederland, waar het zich vooral op internaten concentreerde.

Adriaenssens spreekt in dit verband over het “incestueuze van de Kerk” waarmee hij doelt op het niet willen zien of negeren van misbruik omdat het de prettige verhoudingen kon verstoren. Ook is er sprake van botsende belangen waar misbruikende priesters gezinnen financieel ondersteunden.

De commissie spreekt de hoop en verwachting uit dat er een nieuwe commissie zal komen die de overige dossiers zal kunnen verwerken en het misbruik verder kan onderzoeken.

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.