BishopAccountability.org
 
  Justitie Stelt Orde Op Zaken

De Standaard
September 11, 2010

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=UK2V7JA6

‘Ik roep volgende week het college van procureurs-generaal bijeen om orde op zaken te stellen.' Dat zegt de minister van Justitie, Stefaan De Clerck (CD&V), in een reactie op het afsluitende rapport van de commissie-Adriaenssens. ‘Met het openbaar ministerie bekijken we hoe we verder moeten werken, rekening houdend met alle jongste evoluties. We wachten ook het initiatief van de bisschoppen af, de opvolger van de commissie, die maandag wordt voorgesteld.'

Bij de voorstelling van het rapport klaagde Peter Adriaenssens vrijdag aan dat de vijftien dossiers die zijn commissie aan het gerecht had overgemaakt, geen gevolg hadden gekregen. ‘Dat komt omdat het federaal parket door Operatie Kelk niet wist of de dossiers verspreid moesten worden dan wel naar het Brussels parket moesten gaan', aldus nog minister De Clerck.

‘Nu dringend aanspreekpunt nodig voor slachtoffers'

Slachtoffers van seksueel misbruik hebben nood aan een ‘professioneel en onafhankelijk aanspreekpunt', zegt de Vlaamse minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V).

Zelf bereidt hij ook een aantal initiatieven voor. Zo komt er volgend jaar een sensibiliseringscampagne in samenwerking met de vertrouwenscentra kindermishandeling en de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Daarnaast is Vandeurzen met een overleg met justitie begonnen om de verhouding tussen justitie en de hulpverlening te stroomlijnen. Volgens de CD&V-minister komt er dit najaar een colloquium over de vraag ‘of het beroepsgeheim een beletsel is in de samenwerking welzijn-justitie.' (belga)

‘Nood aan parlementaire onderzoekscommissie'

‘Er moet een parlementaire onderzoekscommissie komen die het misbruik binnen de Kerk onderzoekt. Alleen zo kan de volledige waarheid aan het licht komen', meent San Deurinck, zelf slachtoffer van een geestelijke.

De getuigenis van Deurinck is een van de 475 dossiers die de commissie-Adriaenssens onder de loep nam. Als kleine jongen werd hij op internaat jarenlang misbruikt door een priester-leraar. ‘Nochtans had ik niet het volle vertrouwen in de commissie: ze werkte in opdracht van de paus, en de kerk zou altijd het laatste woord behouden. Ik heb mijn getuigenis uiteindelijk toch opgestuurd omdat ik niet buiten de statistieken wou vallen.'

Of hij als slachtoffer tevreden is met het rapport? ‘Het is een vorm van erkenning, dat wel. Maar ik vrees dat het slechts een toegift van de Kerk is, die de volledige waarheid niet graag naar buiten ziet komen. Want waarom mochten de dossiers van Rik Deville niet meegeteld worden? Neen: de kerk moet zich terugtrekken uit het onderzoek naar seksueel misbruik in haar gelederen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen. Justitie kan dat niet, zo hebben we gezien. Ik meen dat enkel een parlementaire onderzoekscommissie nog redding kan brengen.' (cel)

‘Zal alleen Vangheluwe geofferd worden?'

‘Het gaat hier om slechts een deel van alle slachtoffers die de Kerk in ons land maakte. Bovendien is alleen het voorlezen van dit rapport niet genoeg: zullen al deze slachtoffers nu gerechtigheid krijgen? Of is Roger Vangheluwe de enige die door de kerk geofferd wordt?' Dat zegt Lieve Halsberghe van de ‘Werkgroep mensenrechten in de kerk', die geleid wordt door Rik Deville.

De werkgroep kent de vele verhalen van de slachtoffers al langer. ‘Het is goed dat deze getuigenissen op papier staan, maar het is rapport is niet volledig. Deze stroom getuigenissen is er gekomen nadat de neef van Vangheluwe zijn verhaal had verteld. Ze komen voornamelijk van Vlaamse mannen die in de jaren zestig als kind misbruikt werden. Door studies in het buitenland weten we dat dit niet kan kloppen: er moeten evenveel Walen als Vlamingen misbruikt zijn, en evenveel vrouwen als mannen.'

De werkgroep wil niet dat er een nieuwe commissie-Adriaenssens wordt opgericht. ‘Het misbruik door de kerk mag niet onderzocht worden door een orgaan dat binnen in de kerk zit. We vrezen dat de kerk met dit rapport aan damage control doet: dat er geen gevolgen zullen zijn. Voor de slachtoffers is genezing alleen niet genoeg. Er moet ook gerechtigheid zijn. Daarmee bedoelen we geen onderzoeken door justitie, maar straffen binnen de kerk. Of zal Vangheluwe de enige priester zijn die opgeofferd wordt?' (cel)

PS nodigt Adriaenssens in parlement uit

De Franstalige socialisten vragen Peter Adriaenssens om zijn eindrapport over seksueel misbruik in de Kerk ook in het parlement te komen voorstellen.

Thierry Giet, de fractieleider van de PS in de Kamer, noemde het rapport ‘sterk en indrukwekkend'. ‘Het is als een foto die niets verhult', aldus Giet.

De PS wil dat enkele van de aanbevelingen over ‘zo'n groot maatschappelijk probleem' snel en uitgebreid aan bod komen in het parlement.

Giet wil ook dat de rol van het gerecht aan bod komt. Hij wil de ontslagnemende minister van Justitie, Stefaan De Clerck (CD&V), interpelleren over de clash tussen Kerk en gerecht in dit dossier. (belga)

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.