BishopAccountability.org
Deze Man Zal Nooit Veranderen

The Brussels Journal
September 11, 2010

http://www.brusselsjournal.com/node/4527

De reactie van Kardinaal Danneels op het rapport van de commissie Adriaenssens toont dat deze man nooit zal veranderen. Hij maakt er zich vanaf met de mededeling dat hij "wil nogmaals zijn oprecht medeleven met de slachtoffers en hun familie uitdrukken voor het leed dat hen is aangedaan " en wat gepraat over structuren, alsof hij er zelf helemaal niets mee te maken heeft. Nochtans is hij de hoofdverantwoordelijke voor de jarenlange miskenning van de klachten van slachtoffers en hun families. Hij is degene die zich onbereikbaar maakte voor de gelovigen die met mistoestanden in de Kerk werden geconfronteed en erover wilden praten.

Toen ik hem in 1998 uitleg wilde vragen over de inhoud van het pedofiele godsdienstboek Roeach dat mijn kinderen op school moesten gebruiken maakte ik kennis met zijn klassieke tactiek: zorgen dat hij niets wist door elke ontmoeting met de klagers te ontwijken, en wanneer die volhardden hen ongeloofwaardig pogen te maken. In mijn geval gaf hij keer op keer niet thuis voor mijzelf en honderden gelovige ouders die aan zijn deur stonden. Via de pers stelde hij mijn bedoelingen in vraag terwijl ik persoonlijk berispt werd omdat ik als gelovige "ongehoorzaam" zou zijn aan de Kerk. Vele ouders die ik naar aanleiding van deze zaak ontmoette hadden gelijkaardige ervaringen. Met wollige praat en sussende uitdrukkingen van medeleven werden ouders met klachten afgewimpeld. Hij was nochtans de persoon die had moeten onderzoeken en maatregelen nemen.

Wat Rik Torfs beweert is niet juist. Het woekeren van pedofielie en kinderverkrachting in de Vlaamse Kerk is niet het gevolg van foute structuren, maar van individuen die weigerden hun verantwoordelijkheid op te nemen. Elke leerkracht, schooldirecteur, pastoor, bisschop en aartsbisschop die weigerde opmerkingen en klachten van ouders ernstig te nemen, die naliet maatregelen te nemen in de eigen school, parochie of bisdom, heeft mee de cultuur gecreëerd waarin de pedofielen vrij hun gang konden gaan en de levens van honderden, duizenden kinderen en hun families verwoesten.


Any original material on these pages is copyright BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.