BishopAccountability.org
 
  Vangheluwe Prioriteit Voor Paus

De Standaard
September 13, 2010

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=O82VB083De Belgische Kerk verwacht dat paus Benedictus binnen enkele weken een uitspraak doet over wat er met bisschop Roger Vangheluwe moet gebeuren. 'Het dossier wordt prioritair behandeld.'

Nu bisschop Roger Vangheluwe de abdij van Westvleteren heeft verlaten, blijft de vraag wat er met hem moet gebeuren. Ook de Belgische Kerk wil dat er snel duidelijkheid komt over zijn 'definitieve' lot. De enige man die daarover een beslissing kan nemen, is paus Benedictus.

'We hebben vorige week een bericht uit het Vaticaan gekregen dat het dossier prioritair wordt behandeld', aldus bisschop Guy Harpigny van Doornik. 'Het zou een kwestie van weken zijn tot er duidelijkheid komt.' Harpigny zei dat bij de voorstelling van het centrum dat de Kerk tegen eind dit jaar wil oprichten voor de slachtoffers van misbruik.

Wat zijn de mogelijkheden van de paus? Waarschijnlijk zijn de feiten die Vangheluwe gepleegd heeft, ook voor het kerkelijk recht verjaard. 'Maar dat belet de paus niet alsnog een straf uit te spreken. Het gaat immers om zwaarwichtige feiten gepleegd door een bisschop', zegt de kerkjurist Kurt Martens.

De paus kan beslissen dat Vangheluwe onderworpen wordt aan een kerkelijk strafproces. Omdat het hier gaat om een bisschop, moet daarvoor een speciale rechtbank worden samengesteld. 'Het grote voordeel van een proces is dat getuigen worden gehoord en dat het slachtoffer zijn verhaal moet vertellen. Zo kan de hele waarheid naar boven komen. Bij Vangheluwe is immers nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers hij gemaakt heeft', zegt Martens. 'Nadeel is dat zo'n proces lang kan duren. Mijn ervaring leert dat een uitspraak pas na drie tot vijf jaar valt. Bovendien hebben we in dit geval waarschijnlijk een taalprobleem, omdat de rechters geen Nederlands spreken.'

Waar zo'n proces plaatsvindt, is ook niet duidelijk. Normaal gezien gebeurt dat in Rome, maar het zou ook in Vlaanderen kunnen. De straf kan bestaan uit het wegzenden van Vangheluwe 'uit de klerikale staat', waardoor hij weer leek wordt.

Als de paus vindt dat de feiten duidelijk zijn, kan hij Vangheluwe ook straffen zonder proces. Die straf kan opnieuw bestaan in het wegzenden van Vangheluwe uit de klerikale staat. 'Maar de paus kan er ook voor kiezen hem niet tot leek terug te brengen - zo houden ze controle over hem - maar hem toch een straf op te leggen. De paus kan Vangheluwe bijvoorbeeld verplichten tot een teruggetrokken leven waarbij hij zich niet meer als bisschop mag presenteren en ook geen sacramenten meer mag toedienen. Hij kan ook bepalen waar hij zich moet vestigen of waar hij zich juist niet mag vestigen, bijvoorbeeld niet in het bisdom Brugge.'

Bestaat de kans dat de paus helemaal geen straf oplegt? In theorie wel, maar die kans lijkt uitgesloten. 'De paus houdt wel degelijk rekening met de publieke opinie', aldus Harpigny.

Federico Lombardi, de woordvoerder van het Vaticaan, zei gisteravond op RTL-TVI dat de onthullingen over het kindermisbruik in de Belgische Kerk de paus 'veel verdriet' bezorgd hebben. Hij stelde dat de paus in het dossier-Van-gheluwe al een snelle beslissing had genomen door zijn ontslag te aanvaarden en zei geen informatie te hebben over andere te nemen maatregelen.

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.