BishopAccountability.org
 
  Verklaring Van Federico Lombardi over Zaak Roger Vangheluwe

KerkNet
September 15, 2010

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=94517

BRUSSEL (KerkNet) – Pater Federico Lombardi, directeur van de persdienst van het Vaticaan, heeft dinsdagavond een korte verklaring gepubliceerd in verband met de zaak Roger Vangheluwe. Hierna volgt de integrale tekst van de verklaring.

“We hebben begrip voor de diepe bezorgdheid in de Belgische samenleving en Kerk voor de ernst van de feiten die zich in het verleden hebben voorgedaan en voor de verantwoordelijkheid ter zake van de gewezen bisschop van Brugge, Roger Vangheluwe. Die bezorgdheid wordt gedeeld door de paus en zijn medewerkers.

Voor wat betreft de ex-bisschop van Brugge dient aangestipt te worden dat de dringende noodzakelijke beslissingen al snel werden genomen: het ontslag en het vertrek van de bisschop. Hij heeft nu ook het grondgebied van het bisdom verlaten.

In verband met de vraag naar verdere sancties, zoals een eventuele terugzetting in de lekenstaat, heeft de nuntiatuur de Romeinse autoriteiten ingelicht. De nuntius zal hen ook in de toekomst op de hoogte blijven houden van de bezorgdheid in Belgie. Niettemin moet men er rekening mee houden dat een beslissing in de zaak Vangheluwe behoort tot de bevoegdheid van de paus. Hij zal beslist de nood hebben aan voldoende tijd om zich te informeren en na te denken. Dat is ook wat mgr. Leonard bedoelde als hij het had over een ‘redelijke termijn’.

Ik denk ook dat men zich ervan moet bewust zijn dat een eventuele terugzetting in de lekenstaat allicht een meer symbolische dan praktische betekenis zal hebben. De ex-bisschop is immers al uitgesloten van de publieke uitoefening van het wijdingsambt.”

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.