BishopAccountability.org
 
  Open Vld Wil Bijzondere Commissie Seksueel Misbruik

Het Nieuwsblad
September 17, 2010

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF20100917_056

Open VLD wil dat het federale parlement een bijzondere commissie opricht rond seksueel misbruik. Die commissie zou aanbevelingen moeten formuleren over een betere opsporing, vervolging en gepaste bestraffing van seksueel misbruik.

De Vlaamse liberalen dienen alvast een wetsvoorstel in om de verjaringstermijn voor seksueel misbruik te verlengen tot 30 jaar.

Vrijdagnamiddag bespreekt de Kamercommissie Justitie het rapport van de commissie-Adriaenssens over seksueel misbruik in de Kerk. Open VLD pleit voor de oprichting in het federale parlement van een Bijzondere Commissie rond seksueel mibruik binnen en buiten de Kerk.

De Vlaamse liberalen vinden ook dat de slachtoffers terecht moeten kunnen bij een uniek en onafhankelijk (dus niet aan de Kerk gebonden) meldpunt voor seksueel misbruik. De voorbije dagen werden verschillende initiatieven gelanceerd, 'waardoor de slachtoffers door het bos de bomen niet meer dreigen te zien', klinkt het bij Open VLD.

'Het centrum 'voor erkenning, heling en verzoening' dat de bisschoppen willen oprichten, kan alleen een tweedelijnsfunctie vervullen en de Kerk mag niet verzaken aan haar aansprakelijkheid voor de schade bij de slachtoffers', zegt Open VLD.

Ook de werking van het gerecht moet onder de loepe worden genomen. De zogenaamde Operatie Kelk heeft vragen doen rijzen over de onafhankelijkheid van Justitie en de werking van het Brusselse gerecht. Als die vragen blijven, pleit Open VLD voor een 'onderzoekscommissie Operatie Kelk'.

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.