BishopAccountability.org
 
  "Pedofielen in Cel, Niet in Bisschoppelijk Paleis"

De Redactie
September 18, 2010

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/100917_debatochtendWaarom hebben we zo lang onze ogen gesloten voor het misbruik in de kerk? Dat is een van de hamvragen waarover de politiek zich prioritair moet buigen, zegt Renaat Landuyt (SP.A) in De ochtend. Een conclusie moet volgens hem zijn dat in onze rechtstaat ons recht primeert boven het kerkelijke recht.

Welke stappen moet de politiek zetten na de bekendmaking van het rapport-Adriaenssens? De N-VA en de SP.A verschillen daarover van mening. De N-VA wil dat een onafhankelijke commissie van experten zich over de zaak buigt, getuigen hoort en conclusies overmaakt aan het parlement. De SP.A wil dat het parlement zelf een onderzoekscommissie opricht.

En toch is het water tussen beide partijen niet zo diep, zegt Renaat Landuyt. "Ik ben akkoord als het gaat over de individuele gevallen dat je dat best doet met experts en in vertrouwelijkheid." Maar eerst moet een parlementaire onderzoekscommissie "even de waarheid naar boven brengen, even publiek zeggen dat we de slachtoffers onvoldoende hebben erkend. Dat is de eerste steun die je hen kan geven. En dan beloven dat je lessen zal trekken uit het verleden."

"We hebben gelachen met de uitdrukking 'kom eens naar mijn kamer'. Maar achter die uitdrukking zat een gruwelijke werkelijkheid die we niet hebben willen zien en het is de plicht van de volksvertegenwoordigers dat we die werkelijkheid naar boven brengen. Waarom hebben we met z'n allen niets gedaan? Welke mechanismen speelden? Bijvoorbeeld zouden we de stelling moeten handhaven dat kerkelijk recht en kerkjuristen iets voor de kerk zijn, maar dat in onze maatschappij ons recht telt en dat pedofielen in de gevangenis moeten geraken en geen carriere moeten maken in het bisschoppelijk paleis."

Langere verjaringstermijn?

Moet de verjaringstermijn van pedofiele zaken worden verlengd? Ja, vindt Sophie De Wit (N-VA). Haar partij schaart zich achter het voorstel van Open VLD om de termijn op te trekken van 10 naar 30 jaar. De SP.A vraagt zich dan weer af "of het wel nut heeft een termijn te bepalen?".

"Dertig jaar. Als je dat toepast op het rapport-Adriaenssen ga je nog veel mensen uitsluiten" aldus Landuyt. "Wat is het nut om te zeggen: 'het is te lang geleden, we willen het niet meer bekijken'. Dat is een gruwelijke boodschap voor de slachtoffers."

De Wit wijst dan weer op het probleem van de bewijslast. "Het zou erg zijn als mensen na 30 jaar de moed vinden om naar justitie te gaan en dan moeten horen dat er geen bewijzen zijn. Daar sta je dan met je moed." Volgens de N-VA moet het gewoon makkelijker worden "om de stap te zetten naar begeleiding en justitie" door een meldpunt te installeren.

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.