BishopAccountability.org
 
  N-va Wil "Expertencommissie" over Seksueel Misbruik

vandaag
September 18, 2010

http://www.vandaag.be/binnenland/46913_nva-wil-expertencommissie-over-seksueel-misbruik.html

N-VA wil 'expertencommissie' over seksueel misbruik

N-VA wil eerst alle gegevens kennen zodat het parlement doeltreffende beleidsmaatregelen kan nemen tegen seksueel misbruik. Dat zegt Sophie De Wit, Antwerps advocate en justitiewoordvoerster in de Kamer. Een op te richten “onafhankelijke expertencommissie” moet deze gegevens verzamelen.

“Vooraleer we nieuwe of bijkomende maatregelen nemen moeten we de toestand kennen. We moeten eerst luisteren naar de mensen. Al wie er behoefte aan heeft, moet zijn verhaal kunnen doen. Wat is er misgegaan? Hoeveel gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen zijn er nu? Wat zijn de statistieken van de politie, de parketten, de rechtbanken en de vertrouwensartsencentra? Die gegevens kunnen we samenleggen met het rapport van de Commissie-Adriaenssens."

"We moeten ook eerst weten wat de problemen van al die betrokken groepen zijn: zowel van de hulpverlening als van politie en parket. Als parlement kunnen wij immers alleen maar maatregelen voor de toekomst nemen. Niet voor het verleden. En die maatregelen moeten efficient zijn. Daarom willen we een “onafhankelijke expertencommissie” oprichten die binnen een redelijke termijn de nodige gegevens verzamelt, waar de slachtoffers ook in alle vertrouwen een luisterend oor vinden en waardoor we meteen kunnen leren uit het verleden.” Deze commissie moet multidisciplinair zijn.

Moet de verjaringstermijn voor seksueel misbruik verlengd worden?

Het huidige verjaringsregime voor seksueel misbruik van minderjarigen is al een uitzonderingsregime. Het is al strenger dan voor de andere misdrijven. We moeten ons ervoor behoeden die termijn hals over kop nog eens te verlengen. Na verloop van tijd gaat het bewijsmateriaal verloren en vervaagt het geheugen van de getuigen. Of de getuigen overlijden. Uit cijfermateriaal blijkt bovendien dat de vorige verlenging in praktijk erg weinig bijkomende klachten heeft opgeleverd.

Dat wil echter niet zeggen dat we dit debat niet moeten aangaan, maar dan wel in alle sereniteit, met kennis van de huidige gegevens en in overleg met de betrokkenen. Indien alle elementen er op wijzen dat een verlenging nuttig is, dan moeten we dat doen.

N-VA wil het debat dan wel meteen opentrekken naar andere misdrijven. We kunnen de termijn niet alleen maar wijzigen voor seksueel misbruik met minderjarigen. Ook voor financiele misdrijven en voor erge geweldfeiten zijn er problemen. Ook die slachtoffers kunnen levenslang getraumatiseerd zijn.

Is dertig jaar, zoals de liberalen voorstellen, te lang dan?

We gaan niet mee in het opbod. Laat ons in overleg bekijken welke verlenging de meest zinvolle is. We mogen daarbij trouwens niet vergeten dat een verjaringstermijn van 30 jaar, door allerlei andere gerechtelijke procedures zoals stuiting en schorsing, op 60 jaar kan komen. En dan ben ik als jurist sceptisch.

Maar er is wel meer nodig dan enkel een gewijzigde verjaringstermijn. Want voor de slachtoffers uit het rapport van de Commissie-Adriaenssens verandert er toch niets. Voor hen zijn de feiten jammer genoeg verjaard en dat blijft zo. Ook voor hen moet er erkenning en hulp zijn. Ook voor nieuwe slachtoffers moet er een vertrouwenscentrum zijn, waar informatie wordt gegeven over de juridische mogelijkheden en een doorverwijzing mogelijk is naar de hulpverlening. Preventie en sensibilisering zijn ook zeker nodig.

Moet er een parlementaire onderzoekscommissie komen?

Daarvan zijn wij geen voorstander. Het lijkt ons niet het geschikte instrument voor zulke intieme zaken. We moeten een mediacircus op kap van de slachtoffers voorkomen. De slachtoffers waren boos toen het gerecht de dossiers van de Commissie-Adriaenssens in beslag nam, omdat ze vreesden dat hun privacy zou worden geschonden. En dan zouden wij hen hier in het parlement onder het oog van de camera’s onder eed laten getuigen over feiten die meestal toch verjaard zijn?

Wij pleiten daarentegen voor een expertencommissie, onafhankelijk van de kerk, en onafhankelijk van de politiek, waarvan de besluiten wel binnen een redelijke termijn aan het parlement worden voorgelegd. Deze multidisciplinaire commissie kan de nodige gegevens verzamelen door het horen van slachtoffers, parket, politie, hulpverleners…. Op basis van hun besluiten kan de politiek dan een doeltreffend beleid uitstippelen.

We moeten het probleem ook ruimer bekijken dan enkel misbruik binnen de kerk. Via mijn praktijk weet ik dat er ook slachtoffers zijn van misbruik in een familiale context, of dat feiten zich afspelen binnen instellingen, jeugd- en sportverenigingen. Maar om dat precies te weten moeten we dus die data hebben.

Want vindt u van het initiatief van aartsbisschop Leonard?

Het is goed dat de Kerk zelf nadenkt over haar problemen. Het bewijst dat ze de zaak au serieux neemt. Maar het is onvoldoende. Het heeft maar zin als het open, eerlijk en objectief te werk gaat. Dat wordt moeilijk omdat de kerk zowel rechter als partij is.

Volgens mij moet de Kerk de daders gewoon doorverwijzen naar het gerecht en de slachtoffers die hulp nodig hebben naar de Centra voor Algemeen Welzijn of andere vertrouwenscentra, die hen kunnen begeleiden.

Bent u voor een woonverbod nadat de straf is uitgezeten, zoals de sp.a voorstelt?

Nee, maar ik denk wel dat de rechter een contactverbod moet kunnen opleggen aan hardnekkige daders die contact blijven zoeken met hun vroeger slachtoffer.

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.