BishopAccountability.org
Bisschop De Kesel: Ook Niet-Celibataire Priesters

De Redactie
September 19, 2010

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/100918_dekesel_herderlijke_brief

[with video]

Jozef De Kesel, de nieuwe bisschop van Brugge, stelt het celibaat ter discussie en vindt dat de positie van de vrouw binnen de kerk ter discussie moet worden gesteld. Hij vindt ook dat de kerk niet blind mag blijven voor het leed van de slachtoffers van misbruik.

In "De ochtend" op Radio 1 zegt bisschop De Kesel dat het celibaat geen vereiste meer zou mogen zijn om priester te kunnen worden. "Ik denk dat de kerk zich de vraag moet stellen of het verplichte karakter van het celibaat moet behouden blijven. Men zou kunnen zeggen dat er celibataire priesters zijn, maar dat mensen voor wie het celibaat menselijkerwijs onmogelijk is ook de kans zouden moeten krijgen om priester te worden."

Op de vraag of ook vrouwen dan priester zouden moeten kunnen worden, reageert De Kesel ook niet afwijzend. "Dat is zeker bespreekbaar en dat hoop ik ook, maar dat ligt nog gevoeliger dan het probleem van het celibaat", al is de bisschop van mening dat deze discussie nog niet voor morgen is. "Ik denk dat de discussie over het celibaat veel vlugger gevolg kan krijgen dan de discussie over de toelating van de vrouw tot het priesterambt."

"Kerk moet haar verantwoordelijkheid nemen"

Bisschop Jozef De Kesel moest het roer van het bisdom Brugge overnemen toen Roger Vangheluwe ontslag nam nadat die toegegeven had zijn neef jarenlang te hebben misbruikt. De Kesel staat voor de moeilijke taak het vertrouwen in de kerk in zijn bisdom te herstellen.

In een brief die dit weekend in alle kerken van het bisdom Brugge wordt voorgelezen, zegt De Kesel dat er echt geen reden meer is om de feiten te relativeren: "Na wat we gelezen hebben in het rapport van de commissie-Adriaenssens is er echt geen reden meer om de feiten hoe dan ook te relativeren."

Hij vindt dat de kerk aandacht moet hebben voor de slachtoffers: "We moeten als kerk onze verantwoordelijkheid nemen en niet langer blind zijn voor het onrecht en het onnoemelijke leed dat is geleden."

De bisschop is er zich ook van bewust dat het geloof onder druk staat. "Geloof wordt minder en minder iets vanzelfsprekend en meer en meer een persoonlijk engagement. Wie vandaag christen wil zijn of het wil blijven, zal er iets voor moeten doen", aldus de bisschop.

Geen prioriteit

De bisschoppenconferentie "neemt akte" van het feit dat de bisschop van Brugge, Jozef De Kesel, een debat voorstelt over het verplicht karakter van het celibaat voor priesters.

"Dit debat moet gevoerd worden op het niveau van de kerk wereldwijd," zegt woordvoerder Jürgen Mettepenningen, "maar eerst moeten we een antwoord bieden op de vraag wat we moeten doen voor de slachtoffers van het seksueel misbruik binnen de Kerk."

"De context waarin bisschop De Kesel zijn suggestie doet, is de actuele context van het seksueel misbruik", zegt Mettepenningen. "Onze prioriteit is evenwel wat we moeten doen voor de slachtoffers. Pas in een tweede fase kunnen we het debat aangaan waar De Kesel op aanstuurt, want dat is een debat over de interne structuur van de Kerk", aldus nog Mettepenningen.


Any original material on these pages is copyright BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.