BishopAccountability.org
Benedictus XVI Zou Er Goed Aan Doen De Kerk Te Vernieuwen.

De Volkskrant
September 19, 2010

http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/6677/Pausbezoek

Het bezoek van paus Benedictus XVI aan Groot-Brittannië is bepaald niet de zegetocht zoals zijn voorganger Johannes Paulus II die geregeld maakte. Integendeel.

Deze paus bezoekt een land waar het aantal katholieken terugloopt, zoals alleen al blijkt uit het geringe aantal bezoekers van de openbare plechtigheden, en hij brengt een boodschap die in onvruchtbare aarde valt. Zijn bezoek vindt hoe dan ook plaats onder een slecht gesternte: de onthullingen over seksueel misbruik. De paus gaf in Engeland toe dat de kerk seksueel misbruik te aarzelend heeft aangepakt. De oplossing die de paus biedt slachtoffers helpen het vertrouwen te herwinnen is weinig realistisch. Wie geen vreemde is in Jeruzalem, weet van de doofpotcultuur die de kerk kenmerkt.

Maar er is meer. De paus wordt ook geconfronteerd met diep gewortelde onvrede bij katholieken zelf. Demonstranten eisen onder meer dat de kerk de wijding van vrouwen toelaat en dat rechten van homo's worden gerespecteerd.

De helft van de katholieken in Groot-Brittannië verwerpt het celibaat, driekwart vindt dat vrouwen meer zeggenschap dienen te krijgen. In de rest van Europa denken katholieken er ook zo over.

Aan deze problemen ligt een uit de Middeleeuwen daterend wereldbeeld ten grondslag, waar de kerk in 2010 aan vasthoudt: vrouwen zijn er voor de voorplanting, en homo's hebben een weeffout. In de jaren zestig heeft Rome geprobeerd de kerk 'bij de tijd te brengen', maar die zoektocht is gestrand. De gevolgen zijn voor iedereen zichtbaar. De kerk zou baat hebben bij enig begrip voor de tekenen des tijds.

Een aanzet daartoe gaf de paus vorige week zelf in een gesprek met europarlementariërs. Daar zei hij dat de geldigheid van mensenrechten culturen overstijgt: 'Ze wortelen niet in bepaalde culturele eigenheden, maar zijn verankerd in de natuurlijke waardigheid van ieder mens.' Wat let hem om daar in de kerk eens werk van te maken?


Any original material on these pages is copyright BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.