BishopAccountability.org
De Machtsstructuren in De Kerk Moeten Transparanter Worden

The Rknieuws
September 19, 2010

http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=62738


ANTWERPEN (RKnieuws.net) - In een interview met het christelijk weekblad Tertio pleit kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens, die de naar hem genoemde commissie voorzat die seksueel misbruik in pastorale relaties onderzocht, voor een transparantere machtsuitoefening in de Kerk.

"Ik denk dat de Kerk de modernisering moet doorvoeren die ook in andere domeinen plaatsvond. Toen in mijn beroepsgroep, die van de artsen, dertig jaar geleden iemand een medische fout maakte, werd aan de familie gezegd dat zich een 'onverwachte verwikkeling' had voorgedaan. Vandaag zijn er commissies en procedures die erop toezien dat de waarheid bekend wordt. Dat ontbreekt in de Kerk", aldus Adriaenssens.

"En bovendien ontbreekt de moed om verandering aan te moedigen. Wij hebben bisschoppen en oversten ontmoet die echt verandering willen, maar die bang zijn om dat openlijk te zeggen. Bang van het publiek, maar ook onzeker omdat ze vanuit Rome geen duw in de rug krijgen", stelt de psychiater.

"Zoals kinderen door hun gedragsproblemen de ouders kunnen helpen iets aan hun relatie te doen, zo voert het ongenoegen van de gelovigen de druk op om het structurele functioneren van de Kerk te herbekijken. Neem het celibaat. In plaats van de kramp en de negatieve vraag wat de Kerk te verliezen heeft als ze de koppeling van celibaat en ambt zou loslaten, is er een positieve motivatie denkbaar om dat te herbekijken. Onze tijd waardeert terecht relationele vaardigheid en empathie. In de verhalen over seksueel misbruik, is dat een terugkerend refrein: het gebrek aan empathie van de daders. Ook in de communicatie van de Kerk blijkt empathie vaak een probleem. Het gehuwde priesterschap kan mogelijk winst betekenen in relatiebekwaamheid, winst ook in het overbrengen van boodschappen en in authenticiteit", aldus Peter Adriaenssens.


Any original material on these pages is copyright BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.