BishopAccountability.org
Paus Hoorde Welke Impact Seksueel Misbruik Had Op Leven Van Slachtoffers

The Kerknet
September 26, 2010

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=94722

LONDEN (KerkNet) "Paus Benedictus XVI hoorde tijdens zijn ontmoeting met slachtoffers van misbruik wat zij meemaakten en welke impact dit had op hun leven. Hij bedankte onze commissie voor de organisatie van dat gesprek en hij sprak zijn waardering uit voor onze inzet." Dat zegt Bill Kilgallon, voorzitter van de National Catholic Safeguarding Commission (NCSC). Kilgallon was vorige week aanwezig op de ontmoeting van de paus in St Peter's Residence (Vauxhall, Londen) met verantwoordelijken voor de strijd tegen misbruik in de katholieke Kerk. De paus had kort daarvoor gesproken met slachtoffers van misbruik. "Benedictus XVI was heel sterk geïnteresseerd in onze basisprincipes: onafhankelijkheid in elk stadium, de nood aan professionele expertise en de noodzaak van een nauwe samenwerking met justitie en de welzijnssector. Hij was bijzonder lovend over ons werk."

Benedictus XVI sprak in Engeland en Wales tot drie keer toe over het misbruik: tijdens de vlucht van Rome naar Edinburgh, in zijn homilie in de kathedraal van Westminster en in zijn slottoespraak tot de Engelse en Schotse bisschoppen in Oscott College. Hij ontmoette ook slachtoffers en sprak de leden van commissie voor misbruik. Bill Kilgallon: "Telkens beklemtoonde hij dat het de belangrijkste uitdaging is om beter te luisteren naar de slachtoffers van kindermisbruik. Hij loofde ons beleid en onze procedures, maar hij dringt aan op een voortdurende verbetering van ons antwoord aan misbruikslachtoffers. Onze commissie is vastbesloten om de dialoog met slachtoffers te verbeteren. Die gesprekken zijn nu al gestart maar ze moeten meer aandacht krijgen."

"Alle gevallen van misbruik worden door onze commissie gemeld aan de politie of de sociale diensten, afhankelijk van de aard van de beschuldigingen. Wij investeren veel tijd in de opleiding van mensen. Met strenge selectiecriteria willen wij ervoor zorgen dat mensen in de Kerk, of ze nu bedienaar of vrijwilliger zijn, goed toegerust zijn voordat zij met kinderen en kwetsbare volwassenen aan de slag gaan. In elk parochie is er een aanspreekpunt en in elk bisdom is er een verantwoordelijke die klachten over misbruik verzamelt. Op nationaal vlak is er de commissie die richtlijnen uitvaardigt en die ook toekijkt op de uitvoering daarvan."


Any original material on these pages is copyright BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.