BishopAccountability.org
 
  Nieuwe Regels in De Maak Voor Bestrijding Seksueel Misbruik En Kinderpornografie

Europees Parlement
September 30, 2010

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/017-83670-270-09-40-902-20100927STO83658-2010-27-09-2010/default_nl.htm

Een nieuw voorstel om seksueel misbruik van kinderen te bestrijden, heeft een breed debat geopend over de vraag of het blokkeren van websites al dan niet een efficiente maatregel is. Afgelopen woensdag spraken de europarlementsleden tijdens een hoorzitting met deskundigen over het wetsvoorstel dat tot doel heeft om de weerzinwekkende misdaden tegen kinderen aan te pakken door middel van preventie, vervolging en bescherming.

Het voorstel voor de nieuwe wetgeving moet de huidige wetgeving uit 2004 vervangen. Het wetsvoorstel omvat hogere straffen, het strafbaar stellen van het zogenaamde 'grooming' (het online lokken van kinderen met als doel het kind te misbruiken) en sekstoerisme. Het omvat ook preventiemaatregelen tegen het terugvallen van daders (daders kunnen in de gehele EU geen baan krijgen waarin zij contact hebben met kinderen) en maatregelen om de toegang tot kinderpornografie op internet te beperken.

De Italiaanse Roberta Angelilli, lid van de Europese Volkspartij en rapporteur, zei: "Wij moeten vervolging versterken, nieuwe vormen van seksueel misbruik van kinderen strafbaar maken zoals 'grooming' in chatrooms en vooral de jeugdige slachtoffers beschermen."

Problemen bij de bestrijding

De bestrijding van kindermisbruik is zeer moeilijk. Kinderen zijn kwetsbaar, beschaamd en bang om te melden wat hen is overkomen, te meer wanneer de overtreder iemand is waarin het kind vertrouwen heeft.

Veel misbruik vindt plaats in de directe omgeving van het kind. Sophie in 't Veld, een Nederlands lid van de liberale fractie, zei:"Wij zijn allemaal gericht op de enge mannen op internet maar verzuimen te erkennen dat 80% van het misbruik in de vertrouwde omgeving plaatsvindt: thuis, op school, op de sportclub of in de kerk."

Er bestaat ook een gebrek aan nauwkeurige en betrouwbare statistieken. Volgens studies van de Europese Commissie zal in Europa een groot aantal kinderen (tussen 10 en 20%) in hun kinderjaren seksueel worden misbruikt.

Het is daarom belangrijk om kinderen weerbaar te maken en te leren hoe het onderscheid tussen goed en kwaad te maken. Ouders moeten ook weten welke stappen zij kunnen nemen bijvoorbeeld in geval van een vermoeden van misbruik. De Duitse sociaaldemocrate Petra Kammerevert: "Dit is een generatie ouders die niet volledig begrijpt wat hun kinderen op hun computers uitspoken".

Het onderzoek toont dat het probleem van online kinderpornografie toeneemt. De jonge slachtoffertjes die worden afgebeeld worden steeds jonger en de beelden steeds gewelddadiger.

Is het blokkeren van sites de oplossing?

Toen het voorstel in maart 2010 werd gepresenteerd, zorgde een aspect in het bijzonder voor een groot debat: het artikel over het blokkeren van websites waar kindermisbruik wordt getoond.

Hierover werden in de hoorzitting verschillende meningen geventileerd. De voorstanders wezen op de snelle en efficiente manier om de rechten van de slachtoffers te beschermen en zij beklemtoonden dat dat een deel van de oplossing is. Tegenstanders vonden dat het averechts werkt door de website online te laten en enkel "toevallige" toegang te verhinderen zonder het echte probleem aan te pakken.

Kammerevert zei: "Wij zouden alle sites moeten sluiten. Blokkeren is niet efficient. Dat creeert een structuur van controle en censuur." Marina Yannakoudakis, een Brits lid van de Europese Conservatieven en Hervormers vond: "Het uiteindelijke doel is om dergelijke websites te verwijderen maar waar dat niet mogelijk is, moet blokkeren als bijkomend hulpmiddel worden gezien."

Angelilli besloot: "Het Europees Parlement wil met goede hulpmiddelen komen om misbruik online en de uitbuiting van kinderen te bestrijden Lidstaten moeten samenwerken en verbintenissen aangaan. Wij moeten ons op de hoogte houden van de wereld van internet en technologie die zich voortdurend ontwikkelt."

De Raad liet weten dat het doel is om een standpunt te hebben tegen het einde van het jaar.

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.