BishopAccountability.org
 
  Verzwegen Wonden

The RKnieuws
October 4, 2010

http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=62956

AVERBODE / KAMPEN (RKnieuws.net) - Er is al heel wat geschreven over seksueel misbruik in de Kerk. De analyses waren soms nogal eenzijdig en niet altijd gefundeerd. Daarom zijn we blij met het evenwichtige boek ‘Verzwegen wonden – Seksueel misbruik in de katholieke Kerk erkennen en verhinderen’ van Wunibald Muller dat zopas uit het Duits werd vertaald door Wouter Meeus. Het boek bevat een voorwoord van Anselm Grun en abt Jos Wouters van Averbode.Wunibald Muller is een ervaren psychotherapeut en theoloog. Hij kent de situatie van seksueel misbruik in de Kerk vanuit zijn dagelijkse praktijk. Hij legt wezenlijke verbanden open die misbruik mogelijk maken. Hij analyseert hierarchische relaties die tot misbruik kunnen voeren en biedt spirituele en therapeutische hulpmiddelen aan die de dramatische situatie kunnen verhinderen of genezen.

‘Voor de Kerk in deze tijd is het pijnlijk dat zich herhaaldelijk nieuwe slachtoffers van seksueel geweld melden. Maar voor de slachtoffers is het de gelegenheid om hun tot nu toe verborgen wonden niet langer te verzwijgen. Eindelijk is een dam doorbroken waarachter zich psychische nood, schaamte, hulpeloosheid, angst en pijn verborgen hield. Nu kan voor vele van de betrokkenen het genezingsproces verdergaan. Dit moet in de Kerk naar waarde geschat worden. Gelukkig groeit het aantal van de verantwoordelijken die dit beamen. Het genezingsproces aan de kant van het slachtoffer kan natuurlijk ook positieve uitwerkingen hebben op het genezingsproces van daders en van de Kerk zelf. Tenminste als zij de kans daartoe aangrijpen’, aldus Muller.

Wunibald Muller, Verzwegen wonden – Seksueel misbruik in de katholieke Kerk erkennen en verhinderen; uitgeverij Averbode / uitgeverij Kok, Kampen; 232 blz.; 19,50 euro

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.