BishopAccountability.org
 
  Adriaenssens: "Concept Meldpunt Moet Van Parlement Komen"

De Morgen
October 6, 2010

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1166040/2010/10/05/Adriaenssens-Concept-meldpunt-moet-van-parlement-komen.dhtmlVoor Peter Adriaenssens is het aan het parlement om een nieuw concept uit te werken voor een meldpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik in gezagsrelaties. Dat heeft hij vandaag gezegd tijdens een hoorzitting in de Kamercommissie Justitie. Hoe dan ook is een model nodig dat het hele spectrum van justitie tot zorgverlening omvat.

"Ik verwacht dat hier een nieuw concept ontstaat", zei Adriaenssens tegen de Kamerleden. Hij benadrukte dat het niet aan hem is dit uit te tekenen, maar schetste wel in theorie hoe zo'n meldpunt er best uitziet.

Zo denkt Adriaenssens aan een meldpunt dat is ondergebracht bij de gemeenschapsdepartementen Welzijn. Daar zou een "onafhankelijke hulpverlener" het brede spectrum van juridische opties tot hulpverlening kunnen aanreiken. Slachtoffers die dat willen, moeten daarnaast ook begeleiding krijgen richting pastorale afhandeling.

"Dubbele benadering essentieel"

De dubbele benadering zorg-justitie is voor Adriaenssens essentieel. Beide elementen moeten steeds aanwezig zijn, wat bijvoorbeeld kan via samenwerking tussen het parket jeugdzaken en de vertrouwenscentra. Toch zal men steeds moeten waken dat lange gerechtelijke procedures de zorgverstrekking nooit gaan vertragen of uitstellen, waarschuwde hij.

Dat ook de Kamerleden vragende partij zijn voor een duidelijk juridisch luik bleek uit de vele vragen over de relatie tussen het gerecht en de commissie-Adriaenssens. Met name over de doorverwijzing van dossiers vroegen ze bijkomende duidelijkheid, omdat ze vreesden voor een "parallelle justitie" binnen de kerk. "We dienen ons toch fundamenteel te verzetten tegen een binnenkerkelijke afhandeling", klonk het.

"Al tien jaar zonder kritiek"

Adriaenssens herhaalde daarop verrast te zijn door dergelijke kritieken. Hij herinnerde eraan dat de commissie al tien jaar bestond zonder dat er ooit kritiek op kwam. Tegelijk onderstreepte hij de onafhankelijkheid en de bevoegdheid van de commissie om zelf over eventuele doorverwijzing te beslissen. Daartoe waren wel vooraf duidelijke criteria afgesproken, zodat dossiers waarin tegenspraak bestond of die mogelijk nog risico's inhielden sowieso bij het gerecht zouden belanden.

Of er in het parlement eventueel een onderzoekscommissie of gemengde commissie komt rond seksueel misbruik binnen gezagsrelaties, werd vandaag nog niet uitgeklaard. "Maar in elk geval hebben de geruchten over een mogelijke parlementaire onderzoekscommissie al voor veel onrust gezorgd onder de slachtoffers", zei Adriaenssens nog. (belga/svm)

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.