BishopAccountability.org
 
  "Slecht Gemotiveerde Religieuzen Eerder De Fout in"

Katholiek Nederland
October 6, 2010

http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2010/detail_objectID717705_FJaar2010.html

Geestelijken die slecht gemotiveerd waren om een religieus leven te leiden, maakten zich vaker schuldig aan seksueel misbruik dan zij die zich echt door God geroepen voelden. Dat zegt zuster Christa Schrama, pastoraal counselor en lid van de zustercongregatie De Voorzienigheid, in het vandaag verschenen boek Vrome zondaars van de onderzoeksjournalist Joep Dohmen.

Zuiverheidsgelofte bijzaak

"Voor broeders die onderwijzer wilden worden, was de gelofte van zuiverheid vaak een bijzaak. Wie voor inhoud ging, kon er doorgaans beter mee omgaan. Dan kwam het niet zo vaak tot zulke aberraties", aldus zuster Schrama. Zij zegt in Vrome zondaars dat ze zich erover verbaasd heeft hoe veel van het kindermisbruik verborgen is gebleven.

Geestelijken in problemen

De inmiddels gepensioneerde counselor werkte voor de Stichting Pastoraal Adviesbureau in Heemstede, in kerkelijke kringen beter bekend als 't SPA. Twintig jaar lang hielp Schrama fraters, broeders, zusters en priesters die op een of andere wijze in problemen waren gekomen. "Zelf schat ze dat ze 1.000 tot 1.200 kerkelijke dienaren behandelde. Daar zat van alles tussen: verslaafden, neuroten, uitgetreden priesters. Zo'n tien tot vijftien procent had problemen met seksualiteit en het celibaat. Een klein deel daarvan betrof pedoseksuelen", schrijft Dohmen in zijn boek.

Pedoseksuelen

Echte pedoseksuelen zijn volgens de zuster nagenoeg niet te behandelen. "De mensen snappen zelf niet dat ze een gevaar zijn. Ze denken dat de kinderen het nog leuk vinden ook. Als je ze vraagt: 'Er zijn toch grenzen', kijken ze je aan met van die ogen: 'Ben jij nou van het jaar nul of ben ik het?' Ze begrijpen niet wat ze aanrichten. Je hebt ze in een groepsessie en vijf minuten later doen ze het weer als ze de kans krijgen", zo quoot Dohmen de religieuze uit Heemstede.

Fouten van het systeem

Zuster Schrama herkent de fouten van het systeem waardoor het zo uit de hand kon lopen, schrijft Dohmen. Zij doelt dan op jongens die vroeger vanaf hun twaalfde jaar naar een klooster gingen, op de gesloten mannenwereld, op de gebrekkige seksuele vorming die werd aangeboden, op machtsverhoudingen en op de slechte selectie. "Ziekenhuizen, scholen, overal moesten posten vervuld worden. Congregaties zagen ze als werkkrachten die moesten zorgen dat die instituten draaiden. Het speelt allemaal mee."

Daders waren vaak slachtoffers

Dohmen wijst erop dat zuster Schrama bevestigde dat broeders en priesters die de fout in gingen tijdens hun eigen opleiding vaak soortgelijke ervaringen hadden opgedaan.

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.