BishopAccountability.org
 
  "Het Godsvolk Heeft Recht Op Zijn Priesters"

The RKnieuws
October 6, 2010

http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=62993BRUGGE (RKnieuws.net) - Bisschop Jozef De Kesel liet zich recentelijk ontvallen dat de Kerk zich moet bezinnen over het verplichte celibaat voor priesters. Op dat ene zinnetje springen journalisten, kerkjuristen, moraalfilosofen en theologen. Waarom zou ik als gewone leek ook niet mijn mening mogen geven, dacht Andries Van den Abeele, oud-schepen (wethouder) van de stad Brugge.

"Met enig vallen en opstaan trouw gebleven aan het ‘geloof onzer vaderen’ word ik waarschijnlijk bij de ‘traditionalisten’ gecatalogiseerd. Veel nieuwigheden van na het Concilie vind ik maar niets: het tutoyeren van God en van de gelovigen vind ik onbeleefd, het wegduwen van orgel en gregoriaans betreur ik, veel kerkliederen in de volkstaal zijn van melodie en teksten onnozel, sommige priesters passen liturgische plechtigheden aan hun (niet altijd goede) smaak aan, de ‘vergaderziekte’ woedt ook in de kerk hevig, en zo kan ik nog even doorgaan. Ik richtte mee het maandblad Nucleus van mijn betreurde vriend Pieter Huys op en daarin verdedigden we vele traditionele waarden".

"Toch ben ik al een halve eeuw, in stilte en zonder dat ik daar uiteraard iets over te zeggen heb, voorstander van getrouwde priesters. Niet dat ik ook niet “nog altijd achter het celibaat van de priester sta”, waar een groep op Facebook me toe oproept, maar ik ben ervoor om dat niet exclusief zo te houden. Daarin denk ik trouwens door in de logische lijn van de kerkelijke hierarchie. Immers, de katholieke orthodoxe kerk telt duizenden gehuwde priesters. Nog sterker: de kerk ontvangt met open armen en binnen een aparte onthaalstructuur de vele getrouwde bishops, deans en vicars die de anglicaanse kerk verlaten om, vergezeld van vrouw en kinderen, in de ‘moederschoot’ van Rome terug te keren. Die voorbeelden zijn al genoeg om aan te tonen dat principiele argumenten om het celibaat in de kerken van Latijnse ritus te verdedigen, door de Kerk zelf worden onderuitgehaald".

"Natuurlijk is het celibaat voor een bedienaar van de godsdienst een mooi en hoog ideaal. Volledig aan God zijn toegewijd en zijn leven in dienst stellen van de medemens, dat is gewoon prachtig. Ik heb talrijke priesters gekend die dat voorbeeldig deden en doen zodat ik de schoonheid en soms ook de heldhaftigheid ervan erg apprecieer. De geschiedenis leert ons evenwel dat dit nooit zonder moeite gebeurde. In de eerste eeuwen van de kerk was getrouwd zijn helemaal geen punt. Nadat het celibaat werd opgelegd, sloeg de hypocrisie toe. Toen in onze gewesten in de zestiende eeuw de calvinisten de bovenhand kregen, trouwden de dorpspastoors massaal".

"Vandaag zijn er ongetwijfeld nog sterke persoonlijkheden die, midden in de zee van erotiek en seksualiteit die de samenleving overspoelt, hun celibaat staande houden. Niemand zal ontkennen dat heldhaftigheid (of de mentaliteit van een vrijgezel) daarvoor noodzakelijk is. Is iemand die dat niet kan opbrengen, minder geschikt voor het priesterschap? Ik meen van niet en wordt daarin dus gesterkt door de wetten en regels van de kerk. Natuurlijk zijn er allerhande tegenargumenten. “Dit is geen antwoord op het pedofilieschandaal.” Natuurlijk niet, dat zegt Jozef De Kesel toch niet? “Het is nu het ogenblik niet.” Dat doet me denken aan die grappige advertentie met George Clooney die voor de hemelpoort staat en zegt: “It’s not my time.” Ik zou veeleer zeggen: we zijn allang over tijd voor die discussie. “Bij de protestanten, waar geestelijken mogen trouwen, is er al evenzeer een roepingencrisis.” Ja, en dan? Wil men daarmee zeggen dat er nog minder priesters zullen zijn als men ook getrouwde mannen priester laat worden? “Wie zegt getrouwde priesters, impliceert de mogelijkheid van echtelijke ontrouw, echtscheiding, opstandige kinderen, enzovoort.” Zijn er al veel zulke problemen bij de gewijde diakens? Is het risico dan erger dan helemaal geen priesters meer hebben?"

"Want daar komt het in de nabije toekomst op neer en daar hebben wij als ‘Godsvolk’ toch ook ons woordje in mee te praten. De tijd nadert snel dat we geen priester meer zullen vinden om onze kleinkinderen te dopen, te trouwen of met een uitvaartdienst uitgeleide te doen. Goed dus, blijven bij celibatair priesterschap (met veel hypocrisie erbij trouwens) maar dat ras is in de westerse wereld uitstervend en weldra uitgestorven. Is dat een verantwoordelijkheid die paus en bisschoppen durven te dragen? De traditie binnen de kerk is altijd al een van de belangrijke elementen geweest in het opbouwen van de geloofsleer en nog meer van het kerkrecht en de discipline. Een overweldigende meerderheid van de katholieken, priesters inbegrepen, blijkt nu voorstander van getrouwde, naast ongehuwde priesters. Als dat zo is, dan moet men daar als gelovige de Voorzienigheid in zien, en moet men de nederigheid hebben daarnaar te luisteren: Vox Populi, Vox Dei. Wij, het ‘voetvolk’ hebben recht op voldoende ‘bedienaars van de eredienst’ en daar moeten de verantwoordelijken voor zorgen, zelfs als ze daarvoor wat eerbiedwaardige of verouderde principes moeten bruuskeren. De hierarchie van de waarden moet geeerbiedigd worden".

"Ik hoop dat onze bisschoppen het debat in Europa en de wereld verder zullen voeren. Ik hoop ook dat ze ondertussen de bestaande reglementen zo breed mogelijk zullen rekken: weduwnaars tot priester wijden, diakens bevorderen tot priester, uitzonderingen verkrijgen voor getrouwde mannen (hopelijk moeten ze niet eerst anglicaanse dominee worden om dan langs de grote poort te worden ingehaald!) en priesters toelaten om meer in de openheid te komen met een vriendin en ze ook kerkelijk laten trouwen. En dan snijd ik het debat nog niet aan over de vrouw in het priesterschap, want ook daarvan ben ik voorstander. Maar dat blijft nog een andere discussie met eigen argumenten. Voor vandaag houd ik het erbij dat de katholieke kerk van de Latijnse ritus met geen enkele Bijbelse of evangelische argumentatie kan volhouden dat alle priesters ongehuwd moeten zijn. Het is de plicht van paus en bisschoppen ervoor te zorgen dat we de priesters krijgen waar we recht op hebben", aldus Van den Abeele.

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.