BishopAccountability.org
 
  Eindhoven Vraagt Vervolging Broeders Van Liefde

The Trouw
October 7, 2010

http://www.trouw.nl/religie-filosofie/nieuws/article3241218.ece/Eindhoven_onderzoekt_vervolging_Broeders_van_Liefde.html

Burgemeester van Eindhoven Rob van Gijzel.

Burgemeester Van Gijzel van Eindhoven heeft de hoofdofficier van justitie gevraagd of het mogelijk is de Broeders van Liefde te vervolgen. Hun Eikenburg in Eindhoven komt in een vandaag verschenen boek naar voren als het internaat waar meer dan elders jongens seksueel werden misbruikt.

Van Gijzel heeft contact gehad met de hoofdofficier van justitie, zo meldt vanavond Omroep Brabant. De hoofdofficier zou wel willen vervolgen, maar wijst er op dat dit pas kan als oud-leerlingen aangifte doen. Bovendien speelt dan ook de verjaringstermijn nog een rol. Van Gijzel heeft de Broeders van Liefde per brief gevraagd om contact op te nemen met slachtoffers. Volgens de gemeente hebben de Broeders hier positief op gereageerd, op voorwaarde dat de slachtoffers zelf contact met de Broeders opnemen.

Van Gijzel heeft Justitie en de Broeders van Liefde benaderd na gesprekken met enkele slachtoffers die contact met Van Gijzel hebben gezocht en en om zijn bemiddeling hebben gevraagd.

Vandaag is bovendien het boek Vrome Zondaars van NRC-journalist Joep Dohmen verschenen. Dohmen vermeldt daarin onder meer getuigenissen van verkrachting en mishandeling. De broeders konden vrijwel ongestraft hun gang gaan; de zwaarste straf voor een broeder was overplaatsing. In maart liet, naar aanleiding van artikelen over misbruik op Eikenburg, de regionaal overste van de broeders weten niets in de gaten te hebben gehad. Volgens Dohmen hebben in ieder geval bisschoppen als kardinaal Ad Simonis, Ad van Luyn en Jo Gijsen wel geweten van het seksueel misbruik binnen de kerk maar traden ook zij niet of nauwelijks op.

De gemeente Eindhoven gaat bekijken of de informatie over het seksueel misbruik effect moet hebben op het ereburgerschap van Ton van Heugten. Deze inmiddels overleden overste van de Broeders van Liefde wordt door Dohmen opgevoerd als iemand die kinderen mishandelde en niet ingreep als jongens onder de douche werden betast door een broeder.

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.