BishopAccountability.org
 
  Dohmen: Misbruikzaak Groot Door Homokwestie

Reformatorisch Dagblad
October 13, 2010

http://www.refdag.nl/nieuws/dohmen_misbruikzaak_groot_door_homokwestie_1_508411


NIJMEGEN – De weigering van een hostie aan een homo, begin dit jaar in Reusel, zwengelde de misbruikaffaire in de Rooms-Katholieke Kerk aan, zegt Joep Dohmen, die een boek schreef over het seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk.

"Vrome zondaars. Misbruik in de katholieke kerk" geeft onder meer de getuigenissen van 423 slachtoffers van seksueel misbruik weer. Naar aanleiding van de publicatie had er gisteren in Nijmegen een debatavond plaats.

„Schokkend", noemde prof. dr. Peter Nissen, hoogleraar cultuurgeschiedenis van de religiositeit aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen, de getuigenissen. Hij vond het des te schrijnender dat het misbruik timide en kwetsbare jongens betrof. „Juist zij die het al moeilijk hadden, werden het slachtoffer", stelde hij.

Dohmen meent dat het grote aantal onthullingen en de grote belangstelling te maken hadden met zowel de veranderde psychische gesteldheid van de slachtoffers als met de houding van de Rooms-Katholieke Kerk in de homokwestie. Terwijl de misbruikzaak aan het licht kwam, weigerde een pastoor in Reusel de hostie aan een homo. „Mensen vonden het hypocriet dat de kerk die weigerde, nu bleek dat veel geestelijken zich in het verleden schuldig hadden gemaakt aan seksueel misbruik."

Prof. dr. Erik Borgman, hoogleraar theologie van de religie aan de Universiteit van Tilburg, heeft kritiek op het boek. Hij vindt dat te veel namen van daders genoemd zijn en dat het boek de schijn wekt dat misbruik de hele sfeer op rooms-katholieke internaten bepaalde.

Dohmen antwoordde dat hij zich bij het noemen van namen aan de normen gehouden heeft. Alleen waar het ging om bekende kerkelijke leiders gebruikte hij de namen voluit.

De auteur hekelde wetenschappers die al die jaren niet over de misbruikaffaires schreven. „Zij hadden toegang tot de archieven maar dat heeft niet geleid tot onthullingen." De reactie van prof. Borgman was dat je een speciale antenne moet hebben om het misbruik in de archieven terug te vinden. Prof. Nissen merkte op dat dergelijke kwesties vaak mondeling werden afgehandeld. Dohmen vraagt zich af of de archieven wel intact zullen blijven nu de commissie Deetman het misbruik onderzoekt.

Alledrie waren ze het erover eens dat de rooms-katholieke kerkleiding niet adequaat heeft gereageerd. Prof. Nissen: „Niet het slachtoffer stond centraal maar het belang van de kerk." Prof. Borgman: „De kerkleiding had onmiddellijk moeten reageren en zeggen: „Dat willen we weten", in plaats van: „Dat willen we niet weten." De paus vindt het erg dat priesters over de schreef gaan, maar hij heeft geen oog voor de slachtoffers."

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.