BishopAccountability.org
Léonard: Ik Wou Alleen Bepaalde Praktijken Viseren

De Morgen
October 15, 2010

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1170310/2010/10/15/Ik-wou-alleen-bepaalde-praktijken-viseren.dhtml

[with video]


Aartsbisschop André Léonard heeft gezegd dat hij de indruk heeft dat zijn ophefmakende uitspraak, dat hij aids een soort van "immanente gerechtigheid" noemde, verkeerd begrepen is. "Het is toch een gewoonlijke uitdrukking. Het lijkt alsof ik aids in alle gedaanten beschouw als straf."

Léonard verduidelijkte op een persconferentie zijn omstreden standpunt uit het boek over hem. Hij gaf aan dat hij enkel over promiscue seksueel gedrag, met aids tot gevolg, zijn mening had gegeven. "Het ging niet over aids door bloedtransfusies of als ziekte waarmee iemand geboren wordt."

Léonard trok verder een vergelijking met roken om zijn woordgebruik te verklaren. "Als iemand longkanker krijgt door te roken, is de kanker een soort van immanente gerechtigheid. De feiten, die bewust gedaan werden, hebben een gevolg."

Ook benadrukte de aartsbisschop dat hij geen personen wou viseren, wel "bepaalde praktijken". Hij verwees nog naar een andere passage uit het boek, waarin hij zegt dat aidspatiënten en seropositieven "nooit het voorwerp van discriminatie" mogen zijn.

Léonard zei ten slotte dat het niet de bedoeling was om te choqueren. "Ik wou wel mijn houding bekendmaken. Ik betreur het dat die niet genoeg naar voren kwam." (belga/adb)


Any original material on these pages is copyright BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.