BishopAccountability.org
Léonard Opent Debat over Kerkbelasting

De Standaard
October 15, 2010

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=3G30RNOU

Aartsbisschop Léonard.Eric de Mildt

BRUSSEL - 'Vreselijk.' 'Beledigend.' De uitspraak van aartsbisschop Léonard dat aids 'immanente gerechtigheid' is die op een losbandig leven volgt, roept boze reacties op. Open VLD, Groen! en SP.A willen aan de Kerk haar centen zitten.

Van onze redacteur

Aids is geen straf van God, vindt aartsbisschop Léonard. Het is 'hoogstens een soort immanente gerechtigheid'. De uitspraak van Léoonard, die al vier jaar geleden werd opgetekend maar nu aan de oppervlakte komt in een nieuw boek, doet veel stof opwaaien.

Wat 'immanente gerechtigheid' betekent, licht zijn woordvoerder toe: 'Aids volgt logisch op de feiten: een losbandige levenswandel. Een beetje zoals wie veel rookt, meer kans heeft op longkanker.'

Dat zoiets heel erg klinkt als 'eigen schuld, dikke bult', wil Jürgen Mettepenningen niet beamen. 'Maar het is wel heel duidelijk dat de Kerk veel vrijen met veel verschillende partners niet toejuicht. Wij voeren een tegendraads pleidooi voor monogame relaties. En we pleiten voor een hechte band tussen seksualiteit en liefde.'

'Want laat ook heel duidelijk zijn dat Léonard het hier alleen heeft over slachtoffers van aids met een promiscuë levenswandel. Hij heeft het bijvoorbeeld niet over baby's die met het virus worden geboren.'

Ook Peter Vande Vyvere van het weekblad Tertio leest de uitspraak van Léonard op die manier. 'Aids kan het gevolg zijn als je niet leeft volgens het ideaal van de Kerk.' Hij beklemtoont ook dat Léonard zijn woorden duidelijk wikt en weegt. 'Hij heeft het over hoogstens een soort van immanente gerechtigheid. Het is jammer dat men in de reacties die nuancering vergeet, dat men er geen oog voor heeft dat Léonard zelf naar het juiste woord zoekt.'

Al staat het er natuurlijk wel. Aids is een soort gerechtigheid, aids is de rekening die we krijgen 'als we slecht omgaan met de diepere aard van de menselijke liefde' - zoals de aartsbisschop dat noemt.

Daarbovenop komt zijn bekende standpunt tegen homoseksualiteit. De aartsbisschop heeft niets tegen homoseksuelen, zolang ze het maar niet doen. Seksualiteit is immers gericht op de voortplanting, en dat is homoseksualiteit niet.

De politieke partijen struikelden gisteren alvast over mekaar in het streng afwijzen van de uitspraken van Léonard. SP.A-senatrice Marleen Temmerman was het meest plastisch: het hele boek mag van haar in de papierversnipperaar. 'Ik vind het gewoon vreselijk wat hij zegt. Zo typisch: ze proberen alles weer te reduceren tot schuld en boete. Zo beledigend ook voor ieder die zelf kampt met het hiv-virus of wie mensen kent met de ziekte.'

Eva Brems (Groen!) sluit zich daarbij aan. Zij wil alvast een resolutie indienen waarin Léonard streng wordt toegesproken - iets wat Temmerman met plezier wil steunen.

Maar beide politici willen ook verder gaan en ze sluiten zich aan bij de oproep van Gwendolyn Rutten (Open VLD). Zij wil een debat over de invoering van een kerkbelasting. 'Elke belastingplichtige zou bij zijn aangifte mogen bepalen naar welke godsdienst of levensbeschouwing zijn bijdrage gaat. Nu gaat de katholieke Kerk aan de haal met 85,9 miljoen euro van de 103,7 miljoen euro die jaarlijks naar religieuze en levensbeschouwelijke verenigingen gaat. Dat is een heel groot deel, en ik denk niet dat een vergelijkbaar aantal Belgen vindt dat Léonard en zijn instituut nog hún mening verkondigen.'

Toch lijkt het aan Vlaamse kant alvast niet zo ver te komen. CD&V en N-VA zijn ook behoorlijk boos om de uitspraken van Léonard, en een resolutie willen ze nog wel steunen - 'al willen we die wel eerst graag lezen' - maar dat van die kerkbelasting vinden ze verregaand. 'Als het debat over die belasting er komt, zullen we er zeker aan deelnemen', zegt Servais Verherstraeten (CD&V) nog ietwat raadselachtig.

Sophie De Wit (N-VA) is duidelijker. 'Ik vind dat de discussie over een kerkbelasting hier los van staat. Met zoiets raak je vooral de gelovigen, en ik weet niet of zij gestraft moeten worden voor de uitspraken van Léonard. Maar goed, als men erover wil praten, dan doen we mee.'


Any original material on these pages is copyright BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.