BishopAccountability.org
Een Kloof Tussen Kerk En Gelovigen

The Rknieuws
October 16, 2010

http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=63166

HASSELT (RKnieuws.net) - "Christen Forum heeft bijna drie decennia veel stemmen laten horen. Vandaag denken we dat we zelf moeten spreken, vanuit een liefdevolle bezorgdheid en een jarenlang engagement voor de kerk." Met die woorden begint een bij momenten harde verklaring van de stuurgroep van Christen Forum, bij de start van het nieuwe werkjaar.

Christen Forum is een groep geëngageerde christenen die elk jaar een vijftal druk bijgewoonde conferenties organiseren in het Hasseltse cultuurcentrum, over uiteenlopende thema's, met uiteenlopende sprekers. "In principe nemen wij geen standpunten in", zegt CF-voorzitter Francis Loyens. "We willen een forum bieden aan mensen met een opinie en het debat aangaan. Nu komen we toch met een verklaring, omdat we niet kunnen doen alsof de situatie in de huidige Kerk ons ontgaat. De plaats van de Kerk is anders, na het aan het licht komen van het seksueel misbruik."

Enkele citaten uit de verklaring:

over het seksueel misbruik: "Dat gewijde mannen hun gang gingen vlak voor zij heilige handelingen moesten stellen, of achteraf hun slachtoffer verplichtten om bij hén hun zonde te belijden, maakt hun vergrijpen mensonterend en heiligschennend. (...) Tot de slachtoffers rekenen wij ook priesters en religieuzen die hun roeping wel hebben beleefd zoals ze bedoeld was. Velen zitten nu psychisch aan de grond."

over het celibaat: "Velen die zich tot het celibaat hebben verplicht, onttrekken zich daaraan op wijzen die zelfs maatschappelijk aanvaard zijn, maar die wel dat celibaat herleiden tot louter formalisme. De kerk laadt de zware verdenking op zich dat zij in deze hypocriet is."

over de rol van vrouwen: "Hoe denkt men de Kerk zoals ze nu georganiseerd is te laten overleven als de gemiddelde leeftijd van priesters gestegen zal zijn tot 90 jaar?"

Constructief

"Er is intern discussie geweest over de tekst", geeft Loyens toe. "Twee leden vonden hem te hard. Maar hij is niet geschreven uit frustratie, en we wilden ook geen verhaal van 'wij' versus 'zij'. We staan niet buiten de kerk. We willen iets doen aan wat wij een doofpotoperatie noemen: niet alleen het schuldig zwijgen over misbruik, wel het feit dat thema's als seksualiteit of de rol van de vrouw van alle officiële agenda's worden gehouden. De kerk lijdt systeemschade, en dat raakt ons diep."

"We willen niet zomaar tegen schenen stampen. Ik geloof bijvoorbeeld sterk in de tekenwaarde van het celibaat als vrije keuze, maar ik denk tegelijk dat het instituut veel vernieuwingen blokkeert. Daar willen we constructief iets aan doen. Met onze conferenties willen we het debat voeden, het geloof ter sprake blijven brengen, en meer genuanceerd leren denken. We zijn geen drukkingsgroep, ons forum is een plaats van ontmoeting: met Léonard, maar evengoed met een vrouw die actief is in haar geloofsgemeenschap en vorm geeft aan een nieuwe Kerk van onderuit."


Any original material on these pages is copyright BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.