BishopAccountability.org
 
  Katholieke Weekbladen Pikken Uitlatingen Mgr. Leonard Niet

The RKnieuws
October 20, 2010

http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=63225

BRUSSEL (RKnieuws.net) - Met zijn uitspraak over aids als vorm van ’immanente rechtvaardigheid’ heeft aartsbisschop Andre-Joseph Leonard de katholieke opiniemakers tegen zich in het harnas

De uitspraken van aartsbisschop Andre-Joseph Leonard mogen dan al dateren uit een Franstalig boek van vier jaar geleden, nu ze ook in het Nederlands zijn verschenen, veroorzaken ze een storm van protest, die vooralsnog niet gaat liggen. Na tal van katholieke verenigingen distantieren nu ook de twee belangrijkste katholieke weekbladen zich van het standpunt van de aartsbisschop als zou aids als gevolg van promiscue seksueel gedrag een vorm van ’immanente rechtvaardigheid’ zijn. In hun hoofdartikels verklaren Bert Claerhout en Peter Vande Vyvere, respectievelijk hoofdredacteur van Kerk & Leven en Tertio, waarom ze het niet eens zijn met de belangrijkste kerkleider van ons land.

"Immanente gerechtigheid houdt in dat mensen die zich immoreel gedragen, daarvan gevolgen dragen die een soort gerechtigheid tot stand brengen", schrijft Bert Claerhout. "Het is zeer de vraag of de werkelijkheid zo simplistisch in elkaar steekt. In die zin is het woord ’gerechtigheid’ in mgr. Leonards betoog dus niet op zijn plaats. Uiteraard is er een oorzakelijk verband tussen een promiscue leven en aids, maar dat kun je nooit gerechtigheid noemen."

Claerhout heeft ook een probleem met de timing waarop de uitspraken bekend raken, op een moment dat de kerk in een diepe crisis is getuimeld na de vele bekentenissen van seksueel misbruik bij kinderen door geestelijken, onder wie ex-bisschop van Brugge Roger Vangheluwe. "Vraag is of onze kerk er in deze tijd niet meer baat bij heeft zich wat nederiger en bescheidener te gedragen", stelt de hoofdredacteur van Kerk & Leven, een blad met bijna een miljoen lezers. "Al wie zich, professioneel of als vrijwilliger, inzet in christelijke instellingen en organisaties of parochies heeft het al moeilijk genoeg zonder dat er nog voortdurend olie op het vuur wordt gegoten."

Volgens Jurgen Mettepenningen, woordvoerder van Leonard, begrijpt de aartsbisschop de kritiek op de timing. "Het boek werd vertaald omdat het in de winkels moest liggen twee weken voor de boekenbeurs", aldus Mettepenningen. "Maar zelf heeft de aartsbisschop deze controverse ook niet gewild."

Peter Vande Vyvere, hoofdredacteur van Tertio, is vooral ontgoocheld door de persconferentie van Leonard vorige vrijdag, waarin de aartsbisschop tekst en uitleg bij zijn uitspraken gaf. "Ik had verwacht dat hij meer begrip zou tonen voor de verontwaardiging die er heerste", zegt Vande Vyvere. "Hij is te veel een professor gebleven, die met intellectuele en filosofische argumenten zijn mening verdedigde, maar hij is te weinig een bisschop geweest, bekommerd om zijn kudde. Het was een gemiste kans."

Rik Torfs, professor kerkelijk recht aan de KU Leuven, verbaast zich er niet over dat beide opiniemakers in hun blad een standpunt tegen de aartsbisschop innemen: "Veel gelovigen, ook die redacteurs, hebben de indruk dat ze door Leonard niet worden beschermd, maar dat hij het hen moeilijker maakt."

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.