BishopAccountability.org
 
  Kerk Stuurt Slachtoffers Door Naar Gerecht

Metro Time
October 22, 2010

http://www.metrotime.be/Kerk_stuurt_slachtoffers_br_door_naar_gerecht.htmlDe aangekondigde opvolger van de Commissie-Adriaenssens, die de klachten bundelde over seksueel misbruik binnen de Kerk, komt er dan toch niet. Dat hebben de bisschoppen gisteren laten weten.

Midden september kondigde de Kerk nog aan dat ze een nieuw ‘centrum voor erkenning, heling, herstel en verzoening’ zou oprichten, waar slachtoffers van seksueel misbruik terecht zouden kunnen. Van dat idee ziet de kerkleiding nu af. Er komt in elk bisdom een aanspreekpunt, maar de slachtoffers worden aangemoedigd om klacht neer te leggen bij het gerecht. «Het bepalen van de waarheid van een melding en van de gevolgen van de feiten komt immers toe aan de rechterlijke macht», benadrukt de woordvoerder van de bisschoppenconferentie, Jurgen Mettepenningen.

Aartsbisschop Leonard heeft intussen laten weten dat hij overweegt om slachtoffers financieel tegemoet te komen voor de therapeutische kosten. Toch lijkt de Kerk heel behoedzaam om dat in een vaste regelgeving te gieten. «Het bepalen van schadevergoedingen is natuurlijk een bevoegdheid van het gerecht. Het is niet aan ons om daarover een beslissing te nemen», zegt Mettepenningen, die eraan toevoegt dat de Kerk de misbruikzaken «geval per geval» wil bekijken. Bovendien zal de beslissing niet met terugwerkende kracht werken, waardoor alleen toekomstige therapiekosten in aanmerking komen.

Slachtofferorganisaties Werkgroep Mensenrechten in de Kerk (WMK) en Survivors Network of those Abused by Priests (SNAP) reageren kritisch op het voornemen van de Kerk. «Het is aan de rechtbanken om te beslissen, de tijd dat de Kerk zelf beslissingen nam is voorbij», zo laat WMK weten. De werkgroep heeft daarnaast maar weinig vertrouwen in het voornemen van de Kerk om bij te dragen aan de therapiekosten. «In de VS zijn gevallen bekend waarbij de Kerk na zes maanden de betaling staakte», luidt het.

Ook bij SNAP Belgie wordt het voorstel sceptisch onthaald. «Het is gewoon veel te weinig», zegt woordvoerster Lieve Halsberghe. «De Kerk moet niet enkel de therapie, maar ook de geleden schade vergoeden. En dat kan enkel via het gerecht.»n

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.