BishopAccountability.org
 
  103 Nieuwe Klachten over Seksueel Misbruik in Kerk

hbvl
October 22, 2010

http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid983113/103-nieuwe-klachten-over-seksueel-misbruik-in-kerk.aspxDe voorbije maand liepen 103 nieuwe klachten over seksueel misbruik in de kerk binnen bij het federaal parket. Dat zegde Lieve Pellens van dat federaal parket in een hoorzitting in de Kamercommissie voor Justitie. Die ondervroeg het college van procureurs-generaal en de federale procureur. Er viel - onderhuids - vrij scherpe kritiek op de Brusselse onderzoeksrechter Wim De Troy die Operatie Kelk leidt, maar ook op advocaat Walter Van Steenbrugge, die klachten namens slachtoffers afhandelt, te beluisteren.

Het federaal parket moet de afhandeling van klachten over seksueel misbruik in de Kerk coordineren. Het moet nagaan of niet dezelde klachten door verschillende parketten tegelijk behandeld worden en beslissen welk plaatselijk parket dan bevoegd is. Het moet vervolgens de klacht naar dat parket doorsturen. Bevoegd is het parket van de laatste bekende woonplaats van de verdachte.

Er zijn meerdere manieren waarop het federaal parket klachten kon binnenkrijgen:

* Van de slachtoffers zelf.

Tot nu toe – na een maand werking – zijn er dat 103. Het federaal parket stuurde hiervan 53 dossiers naar plaatselijke parketten, waarvan 48 in Vlaanderen: 11 in Leuven, 7 in Brussel, 5 in Gent en Hasselt, 4 in Dendermonde, 3 in Antwerpen en Kortrijk en de rest 2 of 1.

Lieve Pellens, die dit soort klachten op het federaal parket behandelt, zegde dat de meeste slachtoffers niet op wraak uit zijn, maar op erkenning. De meeste feiten zijn verjaard, zo stelde ze. Het oudste slachtoffer was 82 jaar, het jongste 23 jaar. 76% van de slachtoffers zijn mannen, die gemiddeld 49 jaar oud zijn. De feiten spelen zich af in een pastorale context (47%) of met priesters op een school (26%). In de helft van de gevallen is de dader gekend en van de gekende daders is 28% nog in leven.

* Van de Commissie-Adriaenssens.

Federaal procureur Johan Delmulle zegde dat hij de 13 dossiers die hij van de Commissie-Adriaenssens kreeg met toestemming van de Brusselse onderzoeksrechter Wim De Troy naar de bevoegde lokale parketten heeft gestuurd: 3 naar Brugge, 2 naar Hasselt, Tongeren en Ieper, en dan nog telkens een naar Veurne, Kortrijk, Turnhout en Dinant.

* Van de andere parketten.

Delmulle: “Acht parketten die onderzoeken over seksueel misbruik voeren hebben ons gevraagd of elders ook zaken tegen dezelfde verdachten of over dezelfde feiten onderzocht worden. Wij hebben op 10 september bij de Brusselse onderzoeksrechter De Troy een lijst gevraagd van de namen van de 91 daders en de slachtoffers uit zijn dossiers. We hebben deze gegevens nog altijd niet.”

* Daarnaast zijn er nog 13 burgerlijke partijstellingen van slachtoffers bij de Brusselse onderzoeksrechter Wim De Troy in dossiers die ook bij een ander parket in onderzoek zijn. Delmulle: “Daar kunnen we voorlopig niets aan doen. Om na te gaan wie bevoegd is, moeten we weten voor welke feiten de procureur van Brussel een onderzoek vroeg aan De Troy en dat weten we nog altijd niet. Bovendien is de procedure om die burgerlijke partijstellingen opnieuw naar het aanvankelijke parket te sturen juridisch erg ingewikkeld. Deze klachten bemoeilijken de afhandeling van de klachten en mijn coordinatietaak erg”. Dit was een scherpe kritiek op Meester Walter Van Steenbrugge, die deze klachten heeft ingediend, zonder hem met naam te noemen.

De Gentse procureur-generaal Frank Schins was nogal scherp voor de werkwijze van de Brusselse onderzoeksrechter De Troy: “Ook wij (het college van procureurs-generaal) weten nu nog altijd niet welke feiten hij moest onderzoeken, we kennen het basisdossier niet. Is De Troy wel territoriaal bevoegd voor wat hij doet en voor de afhandeling van de 13 burgerlijke partijstellingen in zaken die al elders lopen? Wat doet de burgerlijke partijstelling van de neef van ex-bisschop Vangheluwe in Brussel? Wij weten het niet, de Kamer van Inbeschuldigingstelling zal het moeten uitwijzen. Maar een Brussels onderzoeksrechter is niet bevoegd voor alle feiten van seksueel misbruik in heel Belgie. Als het Gentse gerecht een onderzoek doet naar een inbraak in de Innovation in Gent, dan is het niet bevoegd voor alle inbraken in Innovations overal in Belgie he”.

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.