BishopAccountability.org
 
  "Leonard Zet Slachtoffers Seksueel Misbruik Onder Druk"

The Vandaag
October 28, 2010

http://www.vandaag.be/binnenland/50281_leonard-zet-slachtoffers-seksueel-misbruik-onder-druk.html"Monseigneur Leonard wil opnieuw een gevoel van schuld leggen bij de slachtoffers van seksueel misbruik", zeggen PS-kamerleden Karine Lalieux en Valerie Deom. "De aartsbisschop wil hen zo onder druk zetten, opdat ze niet naar de rechtbank zouden stappen."

Lalieux en Deom menen dat de uitlatingen van aartsbisschop Andre-Joseph Leonard, dat priesters die niet meer in functie zijn niet voor de rechtbank zouden moeten gebracht worden voor kindermisbruik, "onaanvaardbaar zijn".

"Het komt het slachtoffer toe om te beslissen of hij of zij naar de rechter stapt en zich wil laten erkennen als slachtoffer door de samenleving", stellen ze in een reactie. Ze herinneren de aartsbisschop ook aan het principe van de scheiding tussen kerk en staat.

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.