BishopAccountability.org

Aangifte Tegen Kardinaal Simonis

De Telegraaf
January 4, 2012

http://www.telegraaf.nl/binnenland/11238043/__Aangifte_tegen_kardinaal_Simonis__.html?sn=binnenland

Kardinaal Simonis wist destijds niets van het misbruik, zo liet hij tegenover de rechtbank in Middelburg weten...

Dat meldt Dichtbij.nl.

Aanleiding voor Bredanaar Gideon Uvyn om aangifte te doen is het eindrapport

van de commissie Deetman over seksueel misbruik binnen de kerk. Daarin wordt

geconcludeerd dat het kerkbestuur wel degelijk op de hoogte was van het

misbruik.

Volgens Uvyn staat die conclusie haaks op de verklaring van Simonis tijdens

een rechtszaak over de inmiddels overleden pastoor Jan N., dIe in de jaren

70 en 80 meerdere jongens kon misbruiken in Rijswijk en Terneuzen. Uvyn is

één van de slachtoffers. Kardinaal Simonis was in die jaren bisschop van

Rotterdam, waar Rijswijk onder valt. Hij verklaarde tijdens de rechtszaak

niet op de hoogte te zijn van het misbruik.

Uvyn gelooft dat niet, zegt hij tegen Dichtbij.nl. "Ik ben ervan overtuigd dat

hij het misbruik van kinderen wel heeft geweten maar tijdens de

rechtszitting niet heeft verklaard. Hij heeft het ook geweten in de tijd dat

zich misbruikt afspeelde. Ik doe de aangifte van meineed, niet alleen wat

mijn eigen misbruik betreft, maar vooral over het misbruik van vele kinderen

waarvan Simonis verklaart niks van te weten."
.


Any original material on these pages is copyright BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.