BishopAccountability.org

Om Utrecht Nodigt Vertegenwoordiger Misbruikslachtoffers Uit Voor Gesprek

Openbaar Ministerie
January 10, 2012

http://www.om.nl/@158149/utrecht-nodigt/

Het Openbaar Ministerie Utrecht en het Slachtofferloket Utrecht hebben vandaag KLOKK uitgenodigd voor een gesprek. Aanleiding is de suggestie vandaag in diverse media dat er geen onderzoek wordt gedaan naar het seksueel misbruik in de jaren '80 door een pastoor. Ook zou het OM niet openstaan om recente zaken te onderzoeken.

Vlak voor de jaarwisseling heeft het aartsbisdom Utrecht bij de politie bekend gemaakt dat er drie meldingen zijn gedaan van seksueel misbruik door een pastoor in het arrondissement Utrecht. De feiten zouden hebben plaatsgevonden in de tachtiger jaren. De politie heeft deze meldingen onderzocht en heeft aan de melders bericht dat er rekening mee moet worden gehouden dat voor het strafrecht de zaken verjaard kunnen zijn.

Op korte termijn zullen de onderzoeksbevindingen van de politie aan het Openbaar Ministerie worden overgedragen en worden de meldingen door de officier van justitie bekeken. De slachtoffers worden dan uitgenodigd voor een gesprek.

Het Slachtofferloket stelt overigens dat ook wanneer er geen strafrechtelijke vervolging mogelijk is, er wel degelijk sprake kan zijn van slachtofferschap. Daarom zal het Slachtofferloket, een samenwerkingsverband van politie, OM en Slachtofferhulp Nederland, nagaan wat zij voor deze slachtoffers kunnen betekenen.

Het OM heeft initiatief genomen voor een gesprek met KLOKK, waar slachtoffers van misbruik in de kerk zich kunnen melden. Indien KLOKK over bruikbare informatie beschikt in deze zaken wil het OM daar graag kennis van nemen.
.


Any original material on these pages is copyright BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.