BishopAccountability.org
 
 

Beleidsdocument Bisschoppen Pakt Misbruik Aan

Het Nieuwsblad
January 12, 2012

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120112_086

Bisschop Bonny leidde de voorstelling van het beleidsdocument in.

De Belgische bisschoppen hebben een beleidsdocument klaar rond seksueel misbruik in de Kerk. Met de tekst willen ze de stilte rond het misbruik doorbreken en coherent en krachtdadig handelen. De bleek donderdag op een persconferentie van de Bisschoppenconferentie.

'Verborgen verdriet Naar een globale aanpak van seksueel misbruik in de Kerk' draait rond vijf krachtlijnen en wil uitdrukkelijk de kant kiezen van de slachtoffers. Hij pleit voor een rechtmatige aanpak van de daders die 'veel te lang ongemoeid bleven'.

Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, leidde de uiteenzetting in. 'De stilte waar wij, bisschoppen en religieuze oversten, aanvankelijk voor kozen, had niets te maken met onverschilligheid, laat staan met doodzwijgen. Het was verbijstering, nederig het hoofd buigen en ons in alle ernst afvragen hoe dit allemaal is kunnen gebeuren. Het gaat om een gezamenlijk beleid, onderschreven door alle bisschoppen en hogere oversten van ons land.'

Praktijk

Om het document in praktijk om te zetten, worden een aantal concrete maatregelen genomen. Zo zijn er sinds 1 januari tien opvangpunten operationeel die de slachtoffers moeten helpen een klacht bij het gerecht te melden.

Er komt, zoals bekend, ook een arbitragecommissie die zich zal buigen over verjaarde dossiers van seksueel misbruik in de Kerk. Daarnaast wordt een interdiocesane commissie jongeren opgericht. Die moet operationeel zijn op 1 juli 2012 en zal bestaan uit experts in verschillende domeinen.

Voor meer informatie is er ook een aparte website opgericht.

 

 

 

 

 
.

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.