BishopAccountability.org
 
 

Beleidsdocument Bisschoppen Moet Misbruik Aanpakken

The Knack
January 12, 2012

http://www.knack.be/belga-algemeen/beleidsdocument-bisschoppen-moet-misbruik-aanpakken/article-4000029392306.htm

Beleidsdocument bisschoppen moet misbruik aanpakken

De Belgische bisschoppen hebben een beleidsdocument klaar rond seksueel misbruik in de Kerk. Met de tekst willen ze de stilte rond het misbruik doorbreken en coherent en krachtdadig handelen. De bleek op een persconferentie van de Bisschoppenconferentie.

De tekst draait rond vijf krachtlijnen en wil uitdrukkelijk de kant kiezen van de slachtoffers. Hij pleit voor een rechtmatige aanpak van de daders die "veel te lang ongemoeid bleven". Om het document in praktijk om te zetten, worden een aantal concrete maatregelen genomen. Zo zijn er sinds 1 januari tien opvangpunten operationeel die de slachtoffers moeten helpen een klacht bij het gerecht te melden. Er komt, zoals bekend, ook een arbitragecommissie die zich zal buigen over verjaarde dossiers van seksueel misbruik in de Kerk. Daarnaast wordt een interdiocesane commissie jongeren opgericht. Die moet operationeel zijn op 1 juli 2012 en zal bestaan uit experts in verschillende domeinen. (MVL)

 

 

 

 

 
.

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.