BishopAccountability.org
 
 

Brochure Helpt Geestelijken Bij Aanpak Van Seksueel Misbruik

The Knack
January 12, 2012

http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/algemeen/brochure-helpt-geestelijken-bij-aanpak-van-seksueel-misbruik/article-4000029533773.htm

Een brochure moet kerkleiders en priesters helpen in een eenduidige aanpak van seksueel misbruik binnen de Kerk. De afgelopen maanden werkten de Belgische bisschoppen samen met enkele professoren aan het beleidsdocument. Het kiest duidelijk de kant van de slachtoffers, en bevat vijf krachtlijnen.Maanden is er aan geschreven, de beleidsnota die Belgische bisschoppen voorstellen aan alle priesters en kerkverantwoordelijken. In vijf krachtlijnen staat uitgelegd hoe er met seksueel misbruik in de Kerk moet worden omgegaan. Het document mag geen dode letter blijven. Intussen zijn al tien meldpunten opgericht, in elk bisdom een, waar slachtoffers terecht kunnen voor uitleg en bijstand om een klacht in te dienen bij het gerecht. Daarnaast start in maart ook de arbitragecommissie, die zich met verjaarde dossiers zal bezighouden. Er komt ook een aparte commissie van experten rond jongeren in de katholieke kerk, die moet tegen de zomer aan de slag zijn.

 

 

 

 

 
.

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.