BishopAccountability.org
 
 

"Misbruikpriesters Gaan Zeker Betalen"

Katholiek Nieuws
January 13, 2012

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/1492-misbruikpriesters-gaan-betalen.html

Mgr. Guy Harpigny, de Belgische bisschop-referent voor misbruikzaken.

De Belgische Kerk gaat van priesters die schuldig zijn aan misbruik eisen dat zij schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers.

De Belgische bisschoppen moedigen slachtoffers aan om naar civiele rechtbanken te stappen. Als de rechtbank een zaak door verjaring niet meer in behandeling kan nemen, zal de Kerk na arbitragerechtspraak zelf straffen opleggen. Een daarvan is dat zij van de dader zal eisen dat hij een schadevergoeding betaalt.

"Als de dader nog leeft, zal hij zeker moeten betalen", zei bisschop Guy Harpigny van Doornik, de Franstalige bisschop-referent. Als de priester niet in staat is te betalen, zal de Kerk dat doen. Daartoe wordt een speciaal fonds opgericht. Verder verzekert de Kerk dat nog levende daders geen hogere posities en geen ambten met contact met de buitenwereld meer zullen bekleden.

Harpigny deed zijn uitspraken donderdag tijdens de presentatie van het document Verborgen verdriet - Naar een globale aanpak van seksueel misbruik. Daarin stellen de Belgische bisschoppen en oversten dat zij niet kunnen terugdraaien wat de slachtoffers is overkomen. Wel nemen zij de morele verantwoording voor het misbruik en zullen zijn er alles aan doen om het leed van de slachtoffers te erkennen en misbruik in de toekomst te voorkomen. Ook boden de bisschoppen hun excuses aan voor het misbruik.

In het 52 pagina's tellende document schrijven zij dat het aanvankelijke zwijgen na het bekend worden van talrijke zaken in 2010 "niets met onverschilligheid" of de wil iets te verdoezelen te maken had. "Het bracht onze sprakeloosheid aan het licht; wij hebben onze hoofden gebogen en ons afgevraagd, hoe dat alles kon gebeuren", aldus de bisschoppen en oversten.

Misbruikslachtoffers kunnen tot eind oktober 2012 een claim indienen. In de afgelopen twee jaar meldden zich meer dan 700 getuigen van seksuele intimidatie of misbruik door geestelijken en kerkelijke medewerkers. Een groot deel van de zaken is decennia oud en juridisch verjaard.

In Belgie wordt al bijna twee jaar gedebatteerd over de gevolgen van kindermisbruik door geestelijken. De stroom gevallen kwam los nadat bisschop Roger Vangheluwe in april 2010 terugtrad, nadat hij bekend had een neef jarenlang seksueel misbruikt had. Later werd bekend dat hij nog een slachtoffer maakte.

De Morgen meldt dat Vangheluwe niet alleen zal betalen voor de slachtoffers die hij zelf maakte. "Afgezien van de feiten waarbij hij zelf betrokken is, hebben we hem gevraagd om ook bij te dragen aan het fonds dat wordt opgericht om slachtoffers van verjaarde feiten na arbitragerechtspraak te vergoeden", vertelt de Nederlandstalige referent-bisschop Johan Bonny, bisschop van Antwerpen.

 

 

 

 

 
.

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.