BishopAccountability.org
 
 

Instelling Taskforce Kindermishandeling En Seksueel Misbruik

Rijksoverheid
January 16, 2012

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/01/16/instelling-taskforce-kindermishandeling-en-seksueel-misbruik.html

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS stellen een Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik in. Dit schrijven zij aan de Tweede Kamer in een reactie op het rapport van de Commissie seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk (de Commissie Beekman).

Het kabinet deelt met de Commissie Deetman de urgentie om seksueel misbruik in instellingen huiselijke kring te voorkomen en om daders aan te pakken. Centrale regie van de overheid vinden zij hierbij nodig. De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik gaat er mede op toezien dat het Actieplan aanpak kindermishandeling wordt uitgevoerd. Dit plan is onlangs aangeboden aan de Tweede Kamer en bevat maatregelen voor verbetering van de preventie, signalering en bestrijding van kindermishandeling.

De bewindslieden kondigen multidisciplinair onderzoek aan naar seksueel geweld en hieraan gerelateerde verschijnselen, zoals kindermishandeling, huiselijk geweld en gedwongen prostitutie. Hiermee reageren zij op de oproep van de Commissie Deetman om diepgaand onderzoek te doen naar kindermishandeling en seksueel misbruik.

Opheffing verjaringstermijnen

In hun reactie schrijven de bewindspersonen dat reeds verjaarde zedenmisdrijven niet alsnog kunnen worden vervolgd. Uit jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens blijkt dat er geen ruimte is voor wetgeving die dat mogelijk zou maken. Wel is er ruimte om nog lopende verjaringstermijnen te verlengen of op te heffen.

Het kabinet heeft deze ruimte al benut met een wetsvoorstel dat de vervolgingsverjaring opheft voor de ernstigste zedenmisdrijven en voor zedenmisdrijven tegen kinderen. Dit wetsvoorstel is ingediend omdat de huidige regeling onvoldoende rekening houdt met het feit dat er soms decennia voorbij gaan voor slachtoffers van ernstige zedenmisdrijven naar buiten treden met hun verhaal.

 

 

 

 

 
.

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.