BishopAccountability.org
 
 

Opstelten Stelt Onderzoek in Naar Seksueel Geweld

The Metro
January 17, 2012

http://www.metronieuws.nl/nieuws/opstelten-stelt-onderzoek-in-naar-seksueel-geweld/IWIlap!nHqJ8ILc37qmBG2@ZzBB8A/

Er komt een onderzoek naar seksueel geweld en daaraan gerelateerde verschijnselen zoals kindermishandeling, huiselijk geweld en gedwongen prostitutie. Daarmee reageert het kabinet op de aanbevelingen van de commissie-Deetman, die onderzoek deed naar seksueel misbruik in de katholieke kerk.

Het onderzoek moet 'diepgaand inzicht' verschaffen 'in dit ernstige misdrijf dat zulke ingrijpende gevolgen heeft voor de slachtoffers en voor de maatschappij', schrijft minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) aan de Tweede Kamer. Bij het onderzoek wil de bewindsman ook de conclusies betrekken van de commissie-Samson, die onderzoek doet naar seksueel misbruik in overheidsinstellingen.

Ook stelt Opstelten samen met staatssecretaris van Volksgezondheid Marlies Veldhuijzen van Zanten (CDA) de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik in. Hiermee voert het kabinet de aanbeveling van Deetman uit dat de overheid moet zorgen voor een geintegreerde en effectieve aanpak van seksueel misbruik van minderjarigen.

De taskforce moet erop toezien dat een actieplan voor de aanpak van kindermishandeling goed wordt uitgevoerd. Opstelten is het met Deetman eens dat centrale regie van de overheid nodig is om seksueel misbruik te voorkomen en om de daders stevig aan te pakken.

Hoofdconclusie van het rapport dat Deetman vorige maand presenteerde was dat tussen 1945 en 1981 tussen de tien- en twintigduizend kinderen zijn misbruikt. Het is lastig om de daders aan te pakken, omdat bijna alle zaken al zijn verjaard. Uit jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens blijkt dat er geen ruimte is om deze daders alsnog te vervolgen, schrijft Opstelten.

Wel laat het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens ruimte om lopende verjaringstermijnen te verlengen of op te heffen. Het kabinet heeft al een wetsvoorstel ingediend om voor de meest ernstige zedenmisdrijven de verjaring op te heffen. Ook wordt de verjaring van zedenmisdrijven waarbij kinderen betrokken zijn opgeheven.

De Tweede Kamer houdt woensdag een hoorzitting over het rapport van Deetman. Behalve met Deetman zelf wordt ook gesproken met slachtoffers en de hoogste geestelijke van de katholieke kerk in Nederland, aartsbisschop Wim Eijk.

 

 

 

 

 
.

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.