BishopAccountability.org
 
 

Q&A

De Standaard
January 19, 2012

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=AB3KVGFE&word=kelk

Wat is Operatie Kelk?

Onder die codenaam voerden de Brusselse onderzoeksrechter Wim De Troy en de federale politie op 24 juni 2011 een reeks huiszoekingen uit in een onderzoek naar seksueel misbruik in de Kerk en mogelijk schuldig verzuim van de hoogste kerkelijke autoriteiten.

De speurders vielen binnen bij de commissie-Adriaenssens, die op vraag van de bisschoppenconferentie op dat moment het seksueel misbruik in de Kerk onderzocht.

De federale politie nam daar 475 dossiers in beslag.

Daarnaast viel het gerecht ook binnen in het aartsbisschoppelijk paleis, bij kardinaal Danneels thuis en in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen.

Ze deden dat op basis van een tip van eremagistrate Godelieve Halsberghe, de voorgangster van Peter Adriaenssens.

Halsberghe had verteld dat er dossiers lagen in de crypte kathedraal. Die informatie had ze van horen zeggen.

Waarover ging de procedureslag die daarna begon?

Fernand Keuleneer, de advocaat van de bisschoppenconferentie, betwistte de geldigheid van de huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis en bij Danneels thuis.

'Wij willen een correct gerechtelijk onderzoek. Er waren geen aanwijzingen dat er dossiers lagen in het paleis en bij de kardinaal', aldus Keuleneer. 'Daar mocht men dus niet gaan zoeken.'

Tot drie maal toe boog de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling zich over de zaak.

De eerste keer verklaarde ze de huiszoekingen nietig, waarna de advocaten van slachtoffers van misbruik in cassatieberoep gingen.

Daarna verklaarde een KI met een andere samenstelling de huiszoeking geldig, waarop de bisschoppen in beroep gingen.

In november vorig jaar oordeelde nog een andere KI dat de huiszoekingen wel degelijk nietig moeten worden verklaard.

Was dat laatste arrest niet de doodsteek voor het onderzoek?

Walter Van Steenbrugge en Christine Mussche, de advocaten van een hele reeks slachtoffers, gingen opnieuw in cassatieberoep tegen het arrest.

Een datum voor die uitspraak is er nog niet. Als cassatie het arrest verbreekt, keert het hele dossier terug naar de kamer van inbeschuldigingstelling.

Als ze dat niet doet, zijn de inbeslaggenomen dossiers onbruikbaar voor het onderzoek van Wim De Troy.

 

 

 

 

 
.

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.