BishopAccountability.org
 
 

Nog Veel Werk Te Doen Voor Aartsbisschop Eijk

Friesch Dagblad
January 19, 2012

http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=58118

Aartsbisschop Wim Eijk liet gisteren tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer weten dat er geen twijfel over bestaat: met wortel en tak moet misbruik worden uitgeroeid in de Katholieke Kerk.

Den Haag | Voor de slachtoffers van seksueel misbruik is de belofte van Eijk iets wat ze vooral pas gelóven als ze de komende jaren ook echte veranderingen zien in het beleid. Dat leidde er gisteren toe dat er wederom twee kampen lijnrecht tegenover elkaar stonden: de kerk en de slachtoffers.

Eijk was een van de mensen die tijdens de hoorzitting uitleg gaf aan Tweede Kamerleden en ook uitvoerig vertelde hoe de Rooms-Katholieke Kerk een vervolg geeft aan de uitkomsten van het rapport-Deetman. Hij noemde het onderzoeksrapport een schokkend rapport met pijnlijke details. „We zijn vervuld van schaamte en verdriet dat dit binnen onze instellingen kon gebeuren. Mensen mogen van ons verwachten dat we leven volgens onze eigen hoge normen over huwelijk en gezin. We zijn vervuld van verdriet voor de slachtoffers. Hun is iets vreselijks aangedaan dat ze tot op de dag van heden met zich meedragen. We zijn ook vervuld van schaamte, omdat uit het rapport blijkt dat kerkelijke bestuurders onvoldoende daadkrachtig zijn opgetreden”, aldus Eijk.

Tegelijkertijd, zo zei hij, „zijn we ook dankbaar voor het volledige beeld dat de commissie heeft gegeven. We waren al van plan om dergelijke misdrijven met wortel en tak uit te roeien. Door dit rapport zijn we nog meer gesterkt in onze vastbeslotenheid daartoe”. Na een half jaar en na vijf jaar zal de kerk laten zien wat ze met de aanbevelingen van de commissie heeft gedaan, aldus Eijk.

Oud-minister Wim Deetman, voorzitter van de commissie die onderzoek deed naar het misbruik in rooms-katholieke instellingen, voelt er niets voor het toezicht op religieuze organisaties te verscherpen. Een suggestie daartoe werd gedaan door GroenLinks Tweede Kamerlid Tofik Dibi.

Deetman vreest dat een nieuwe inspectie die toezicht gaat houden op kerken en moskeeën zich snel zal ontwikkelen tot een bureaucratie „waar we niets aan hebben”.

In plaats daarvan moeten maatschappelijke organisaties elkaar bij de les houden en elkaar de vraag stellen: Wat doet u eraan?, aldus Deetman. Concreet zouden kerken het verzoek moeten krijgen om jaarlijks te rapporteren wat zij doen om seksueel misbruik tegen te gaan, stelde hij. „Als men over het thema moet nadenken, wordt men ook gedwongen om na te denken over de vraag wat er fout kan gaan”, aldus Deetman.

Waardering

Deetman liet zich verder lovend uit over de medewerking die de Rooms-Katholieke Kerk aan het onderzoek had verleend. „We hebben heel wat bestuurders onder het mes gehad en ze vragen gesteld die soms best wat impertinent waren. Alle vragen zijn zonder restricties beantwoord. Daarom zou ik de waardering die we als commissie voor het onderzoek hebben gehad een beetje willen verschuiven naar de opdrachtgever”, aldus Deetman.

De commissievoorzitter zei verder te verwachten dat vervolgonderzoek naar het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk niet veel aanvullende gegevens meer zal opleveren. „Ongetwijfeld zullen zich in de toekomst nog slachtoffers blijven melden die tot nu toe hebben gezwegen, maar ik denk dat we het algemene beeld wel hebben.”

Uit het eindrapport Deetman bleek in december dat tussen de 10.000 en 20.000 minderjarigen slachtoffers zijn geworden van misbruik door geestelijken.

Deetman heeft er altijd nadrukkelijk op gewezen dat het probleem van het misbruik breder is dan de kerk. Na de zomer verschijnt het rapport van de Commissie Samson. Die doet onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in instellingen en pleeggezinnen.

Woordvoerders van de slachtofferorganisaties KLOKK en Mea Culpa United blijven het een tekortkoming vinden dat de commissie geen onderzoek deed naar fysiek geweld. „Ook de aandacht voor afstandsmoeders, ongepland zwanger geraakte, jonge vrouwen, die verplicht hun kind moesten afstaan, is ondermaats”, aldus woordvoerder Bert Smeets van Mea Culpa United.

Woordvoerder Guido Klabbers van KLOKK riep de Kamer op te bewerkstelligen dat de kerk beter met de slachtoffers moet overleggen over de vormgeving van een structureel, kerkelijk meldpunt, waar misbruikzaken kunnen worden aangekaart.

De Stichting mannenhulp na seksueel misbruik vindt dat de kerk 500 miljoen euro zou moeten geven voor onder meer een expertisecentrum.

Bestuurslid Karla Peijs van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK, tevens commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland, zei er alles aan te zullen doen om het vertrouwen van slachtoffers te winnen. Peijs zei in te staan voor de onafhankelijkheid van het meldpunt. Oud-raadsheer Wiel Stevens van klachtencommissie Meldpunt Seksueel Misbruik RKK roemde de onafhankelijkheid van het meldpunt. „Ik voel me nu onafhankelijker van de kerk dan in mijn tijd bij de rechterlijke macht van de overheid.”

 

 

 

 

 
.

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.