BishopAccountability.org

Wat Doet Den Haag Na Rapport Deetman over Misbruik Kerk?

The Trouw
January 31, 2012

http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3146180/2012/01/31/Wat-doet-Den-Haag-na-rapport-Deetman-over-misbruik-kerk.dhtml

Wim Deetman

Khadija Arib

Ard van der Steur

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het eind vorig jaar gepresenteerde eindrapport van de commissie-Deetman, die seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke kerk onderzocht. Van 'parlementaire enquête' tot 'klein aanvullend onderzoek'. Over de vraag hoe de politiek een gevolg moet geven aan het werk van de commissie-Deetman lopen de meningen in Den Haag uiteen.

Khadija Arib (PvdA):

"Het is een onderwerp met een enorme maatschappelijke impact, maar tot nu toe hebben we het vooral gehad over wat er allemaal mis is gegaan bij de rooms-katholieke kerk. Er is voor vandaag nog geen debat geweest over de rol van de overheid, of over hoe het kabinet nu eigenlijk tegen de zaak aan kijkt.

In het eindrapport is de rol van de overheid en het Openbaar Ministerie onderbelicht gebleven. Wisten zij ervan? Hoe is er gehandeld? Wij willen dat daar een parlementair onderzoek naar komt. Het eveneens onderbelichte misbruik van meisjes kan ook in dat onderzoek worden meegenomen, net als geweldszaken.

De kerk heeft ervoor gekozen om deze onderwerpen weg te laten bij de onderzoeksvraag van de commissie-Deetman. Daarom is het goed als de politiek er nu zelf naar gaat kijken. Maar de coalitiepartijen houden dat tegen door zich achter het rapport van Deetman te verschuilen. Die terughoudendheid vind ik onbegrijpelijk. In andere landen, zoals in Ierland, is de overheid veel actiever te werk gegaan.

Als uit het onderzoek blijkt dat het nodig is om getuigen onder ede te horen, kan er altijd nog een parlementaire enquête komen. Maar voorlopig is dat niet aan de orde."

Ard van der Steur (VVD):

"De Tweede Kamer moet haar afschuw uitspreken over wat er binnen de rooms-katholieke kerk is gebeurd, en hoe de kerk de slachtoffers in de kou heeft laten staan. Wat de kerk nu doet, is goed, maar het is belangrijk om er op toe te zien dat ze de gedane afspraken ook daadwerkelijk nakomen.

Er zou nog wel een klein aanvullend onderzoek naar het misbruik van jonge vrouwen en meisjes moeten komen. Dat kunnen een aantal leden van de commissie-Deetman wellicht op zich nemen. Dat de commissie dan weer door de kerk is ingesteld, vormt geen probleem. Het eindrapport heeft de onafhankelijkheid van de commissie bewezen. Bovendien is het voor de kerk belangrijk dat de volledige waarheid boven tafel komt.

Het onderzoeken van 'geweld' is een lastiger zaak. Wat in de jaren zestig nog een corrigerende tik heette, valt nu misschien onder de noemer geweld. Dergelijke zaken kunnen wat mij betreft het beste door de kerk zelf worden meegenomen bij de hulpverlening en de schadeloosstelling die reeds is opgezet.

De commissie-Deetman heeft fantastisch werk afgeleverd. Een parlementair onderzoek zou dubbel werk betekenen en ik zie er onvoldoende meerwaarde voor de slachtoffers in. De rol van de overheid is voldoende belicht."
.


Any original material on these pages is copyright BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.