BishopAccountability.org

" Kerk Heeft Zes Grote Fouten Gemaakt in Pedofiliedossiers"

HLN
February 7, 2012

http://www.hln.be/hln/nl/6916/Belgie/article/detail/1391421/2012/02/07/Kerk-heeft-zes-grote-fouten-gemaakt-in-pedofiliedossiers.dhtml

Priester en psycholoog Stephen Rossetti.

Het vierdaagse symposium in Rome met het oog om de strijd tegen seksueel misbruik in de Kerk op te voeren, is vandaag van start gegaan met de getuigenis van een Iers slachtoffer. Ook verklaarde een psychologisch expert van de Kerk dat er zes fouten gemaakt zijn in de aanpak van de dossiers.

Marie Colins getuigde voor een honderdtal vertegenwoordigers van het wereldepiscopaat, de belangrijkste verantwoordelijken van de Romeinse Curie en een dertigtal verantwoordelijken van de belangrijkste ordes en congregaties. Zij werd vijftig jaar geleden op 13-jarige leeftijd verkracht door de aalmoezenier van het Iers ziekenhuis waar zij verpleegd werd.

Gevolgen

De vrouw deed niet alleen de feiten uit de doeken, maar sprak ook over de vreselijke gevolgen van de verkrachting. Toen zij 34 jaar later over het voorval met haar pastoor wou praten, kreeg ze te horen dat het haar fout was. Tien jaar later wou ze de zaak ter sprake brengen bij haar aartsbisschop, maar deze wou niet dat de reputatie van de aalmoezenier in het gedrang kwam.

"Hoeveel verantwoordelijken onder de deelnemers van dit symposium hebben in het verleden een dergelijke houding aangenomen? Niemand weet het, maar door de Kerk van dit pedofilieschandaal te willen redden, heeft men het grootste schandaal van alle schandalen veroorzaakt", stelde psychiater Sheila Hollins.

Ees fouten

Mgr. Stephen Rossetti, psychologisch expert bij het Amerikaanse episcopaat, wees op zes zware fouten die de Kerk in pedofiliedossiers heeft gemaakt: "niet luisteren naar de slachtoffers en zich laten manipuleren door de daders; de frequentie van seksueel misbruik onderschatten; geloven dat de daders zonder gevaren kunnen genezen worden; de vergeving voor de daders slecht begrijpen; onvoldoende vorming van de priesters op het vlak van seksualiteit en het slecht omgaan met alarmsignalen". (belga/ep)
.


Any original material on these pages is copyright BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.